WYNIKI KONTROLI

Informacja z kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach

Informacja z kontroli oznakowania produktów dobrowolnymi informacjami

Informacja z kontroli jakości handlowej produktów posiadających oznaczenia ChNP, ChOG i GTS

Informacja z kontroli jakości handlowej przypraw, w tym ziół

InfoInformacja z kontroli jakości handlowej ryb i przetworów rybnych

Informacja z kontroli jakości handlowej nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin niebezpiecznych, w tym zimowych płynów i koncentratów do spryskiwaczy szyb samochodowych oraz płynów do chłodnic samochodowych.

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych.

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów.

Informacja z całorocznej kontroli prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami.

Informacja z kontroli całorocznej wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych.

Informacja z kontroli bezpieczeństwa wskaźników laserowych.

Informacja z kontroli zabawek przeprowadzonych w III kw. 2016 R.

Informacja z kontroli produktów biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych.

Informacja z kontroli piekarników i okapów.

Informacja z kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych.

Informacja z kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług.

Informacja z kontroli prawidłowości etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów

Informacja z kontroli pomp cyrkulacyjnych oraz pomp do wody.

Informacja z kontroli bezpieczeństwa wyposażenia samochodowego przeprowadzonych w III kwartale 2016 roku.

Informacja z kontroli odzieży ostrzegawczej

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów dziecięcych oraz przyczepek i fotelików rowerowych.

Informacja z kontroli bezpieczeństwa wyrobów konfekcyjnych dla dzieci

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów w zakresie uzyskania potwierdzenia spełniania wymagań technicznych , tj. posiadania świadectwa homologacji.

Informacja z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaż produktów i usług przez Internet.

Informacja z kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie prowadzenia sal zabaw

Informacja z kontroli urządzeń spalających paliwa gazowe

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego – przedłużaczy i listew zasilających, zasilaczy

Informacja z kontroli bezpieczeństwa drabin i stołków

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego

Informacja z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych w 2015 r.

Informacja z kontroli całorocznej wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin niebezpiecznych, w tym zimowych płynów i koncentratów do spryskiwaczy szyb samochodowych oraz płynów do chłodnic samochodowych

Roczny raport za 2015 rok z kontroli jakości paliw

Informacja z kontroli okurzaczy

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

Informacja kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów w zakresie uzyskania potwierdzenia spełniania wymagań technicznych , tj. posiadania świadectwa homologacji

Informacja z kontroli opraw oświetleniowych – girland i węży świetlnych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa dekoracyjnych lamp olejowych

Informacja z całorocznej kontroli prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami

Informacja z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci służących do przenoszenia/przewożenia (IV kwartał 2015 r.).

Informacja z kontroli produktów mlecznych w kierunku ujawniania zafałszowań tłuszczem niemlecznym i mlekiem pochodzącym od zwierząt innych niż deklarowane w nazwie i składzie wyrobu

Informacja z kontroli jakości handlowej oliwy z oliwek i innych olejów roślinnych

Informacja z kontroli jakości i oznakowania usług gastronomicznych oferujących potrawy typu fast food

Informacja z kontroli jakości handlowej napojów alkoholowych (napojów spirytusowych i alkopopów

Informacja z kontroli jakości handlowej jaj spożywczych

Informacja z kontroli jakości handlowej produktów posiadających oznaczenia ChNP, ChOG i GTS

Aktualizacja: 2017-03-29 08:31