MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE

Na terenie województwa małopolskiego, zadania Inspekcji Handlowej wykonuje Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, jako kierownik małopolskiej Inspekcji Handlowej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1059 z późn. zm), Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, powołuje i odwołuje Wojewoda Małopolski za zgodą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Osoby pełniące funkcje kierownicze w województwie małopolskim:

p.o. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

Bogusław Nędzka

Sprawuje ogólny nadzór nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie.

Aktualnie natomiast bezpośredni nadzór sprawuje nad działalnością:

  1. Wydziału Prawno-Organizacyjnego
  2. Wydziału Budżetowo-Administracyjnego
  3. Delegatury w Nowy Sączu
  4. Delegatury w Tarnowie
  5. Samodzielnego Stanowiska do Spraw Informacji Niejawnych
  6. Wydziału Kontroli Artykułów Żywnościowych
  7. Wydziału Kontroli Artykułów Nieżywnościowych i Usług
  8. Wydziału Kontroli Doraźnych
Aktualizacja: 2018-01-03 09:10