Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

DELEGATURY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE

Delegaturą kieruje dyrektor delegatury, który jest odpowiedzialny przed Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej za prawidłową działalność delegatury.

Dyrektor delegatury uprawniony jest do podejmowania działań i decyzji związanych z działalnością delegatury, z wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji wojewódzkiego inspektora.

W skład delegatury wchodzą: zespół kontroli, stanowisko pracy ds. prawnych oraz samodzielne stanowisko do spraw ochrony konsumentów. Pracownicy delegatur, działając na polecenie wojewódzkiego inspektora, mogą przeprowadzać kontrole jak też prowadzić mediacje poza obszarem działania delegatury, na terenie województwa małopolskiego.

Do zadań delegatur należy przede wszystkim:

  • prowadzenie kontroli w oparciu o plany pracy oraz na podstawie skarg, wniosków i informacji konsumentów,
  • prowadzenie spraw z zakresu poradnictwa konsumenckiego,
  • obsługa prawna prowadzonych spraw,
  • realizacja uprawnień przyznanych Inspekcji Handlowej w zakresie postępowania karnego i w sprawach o wykroczenia.

DELEGATURA W TARNOWIE

Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów

dyrektor delegatury:Emilia Słupik

obszar działania: powiat bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski oraz Tarnów – miasto na prawach powiatu.

tel. 14 696 nr wew. 3355, 3356, 3357, 3358, 3359

adres e-mail: tarnow@krakow.wiih.gov.pl


DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

ul. Jagiellońska 52 , 33-300 Nowy Sącz

dyrektor delegatury: Jarosław Piechowicz

obszar działania: powiat gorlicki, limanowski, nowotarski (miasto i gmina Szczawnica, gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna), nowosądecki oraz Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu.

tel. 18 540 nr wew. 2333, 2373

adres e-mail: nsacz@krakow.wiih.gov.pl

Aktualizacja: 2017-03-28 14:01