• Bezpieczne zabawki na Mikołajki


  Prezes UOKiK wraz z Inspekcją Handlową skontrolowali ponad 200 modeli różnych zabawek. Eksperci zweryfikowali, czy są one dobrze oznakowane i nie zagrażają najmłodszym konsumentom.
  Obejrzyj film i zobacz jak wybrać prezent dla swojego dziecka.

  Jednym z celów Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest nadzorowanie rynku i dbanie, aby do polskiego konsumenta trafiały tylko wyroby spełniające zasadnicze wymagania. Eksperci sprawdzili ponad 200 modeli zabawek – prawie połowa z nich było źle oznakowanych, 19 sztuk zawierało niedozwolone stężenia ftalanów, 20 miało zbyt wysoki poziom pierwiastków ciężkich tj. bor czy kadm. Skala nieprawidłowości była różna, w zależności od rodzaju produktu wahała się pomiędzy 35 proc. a 80 proc. Największy odsetek kwestionowanych produktów dotyczył zabawek typu slime czyli popularnych „glutów” – ze względu na niedostateczne oznakowanie i przekroczenia dopuszczalnej migracji pierwiastków ciężkich. Najmniej niezgodności wykryliśmy w zabawkach pociskowych – łukach, procach, pistoletach (35 proc. skontrolowanych).
  Większość produktów wysłaliśmy do badań laboratoryjnych. Okazało się, że niektóre z nich były szczególnie niebezpieczne – posiadały nieprawidłową konstrukcję np. miały zbyt dużą siłę uderzenia lub istniało ryzyko odłączenia się małych elementów, które mogły spowodować zadławienie. Niektóre zabawki były niebezpieczne pod względem chemicznym - w ich częściach występowało zbyt duże stężenie szkodliwych substancji chemicznych. - Na rynku w dalszym ciągu znajdujemy zabawki, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia najmłodszych użytkowników. Tego typu artykuły niezwłocznie wycofujemy z rynku. Dokładamy wszelkich starań, aby konsumenci mieli dostęp jedynie do bezpiecznych produktów – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

  Efekty kontroli
  Po zidentyfikowaniu przez nas nieprawidłowości przedsiębiorcy podejmowali działania naprawcze, np. uzupełniając braki w oznakowaniu, wycofując z rynku niezgodne zabawki oraz informując użytkowników o stwierdzonych nieprawidłowościach.

  Porady

  Pamiętaj, że zanim kupisz prezent dla młodszego domownika, sprawdź, czy produkt spełnia wymagania i nie stanowi dla niego zagrożenia. Wejdź na strony, gdzie gromadzi się dane na temat towarów niezgodnych, wykrytych przez organy nadzoru rynku na terenie Unii Europejskiej:
  • Safety Gate – RAPEX (https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport oraz
  • ICSMS (https://webgate.ec.europa.eu/icsms/public/productSearch.jsp?locale=pl).

  Niebezpieczny produkt zgłoś do Inspekcji Handlowej, której dane znajdziesz na stronie Urzędu, a także zawiadom UOKiK, korzystając ze specjalnego formularza.

  Pobierz raporty z kontroli i listy zabawek z wykrytymi nieprawidłowościami:
  zabawki, które mogą zawierać ftalany, wykaz produktów
  zabawki typu slime, wykaz produktów
  zabawki pociskowe – łuki, pistolety, karabiny, wykaz produktów
  zabawki rozciągające się pod wpływem wody, wykaz produktów

  Grafika przedstawia w lewym dolnym rogu logo Inspekcji Handlowej i UOKiK, a w prawym napis „KONTROLA IH obecność ftalanów w zabawkach”, poniżej niego znajduje się zdjęcie lalki. Na środku grafiki umieszczony jest tekst: „Ogółem IH zakwestionowała 36 na 102 modeli zabawek 35% Najczęściej kwestionowano braki formalne tj.: brak danych identyfikujących podmioty odpowiedzialne z wprowadzenie zabawki do obrotu (producenta i importera) oraz nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności. Badań laboratoryjnych nie przeszło 19 na 100 modeli zabawek 19& Działania Prezesa UOKiK i Inspekcji Handlowej przynoszą zamierzone skutki – odsetek zabawek z ftalanami z roku na rok spada.”


 • Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej – Joanna Jahn-Machowska wskazuje, na co zwrócić uwagę wybierając zabawkę dla dziecka.


  Boże Narodzenie, wcześniej dzień Świętego Mikołaja… Grudzień obfituje w okazje do obdarowywania prezentami, a prezenty w postaci zabawek dla dzieci mają je przede wszystkim uszczęśliwić, spełnić marzenia i – co najważniejsze – być dla nich bezpieczne. Rynek pełen jest różnorakich zabawek, potrafiących kształtami, kolorami czy funkcjami przyprawić o zawrót głowy. Co bardzo przykre, pojawiają się też takie, które nie spełniają wymagań, wskutek czego mogą zaszkodzić zdrowiu, a w niektórych przypadkach nawet życiu dzieci. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcja Handlowa, w tym kierowana przeze mnie Inspekcja Handlowa w Krakowie, są organami czuwającymi nad tym, by w ofertach znajdowały się tylko bezpieczne zabawki.

  Wszyscy pamiętamy głośne doniesienia medialne w sprawie połknięcia przez dzieci kulek magnetycznych. Takie magnesy, po połączeniu w organizmach, powodowały konieczność przeprowadzania ratujących życie interwencji chirurgicznych. Niezwłocznie po pierwszych informacjach, zleciłam moim pracownikom wyszukiwanie na terenie naszego województwa, a następnie kontrole kulek magnetycznych i powiadomiłam Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o możliwym zagrożeniu, wskutek czego na kontrole ruszyli też inspektorzy w innych województwach.

  Do zagrażającego zdrowiu i życiu połączenia magnesów w organizmach może dojść, gdy siła ich wzajemnego przyciągania się, jest zbyt wysoka. Dlatego do szczegółowych wymagań bezpieczeństwa zabawek, wprowadzono pojęcie wskaźnika strumienia magnetycznego, który określa wartości graniczne dla magnesów i pozwala stwierdzić, jak słabe powinny być, aby nie stanowić zagrożenia. Wynosi on 0,5 T²mm². Tymczasem, wszystkie zbadane przez nas w laboratorium kulki posiadały przekroczony dopuszczalny poziom tego wskaźnika, niekiedy nawet pięciokrotnie.

  Nie tylko kulki magnetyczne mogą stwarzać zagrożenie. Wykrywaliśmy już m.in. przekroczony poziom szczególnie niebezpiecznych ftalanów, które po łatwym rozpuszczeniu w ślinie mogą przeniknąć do organizmów dzieci i spowodować zaburzenia gospodarki hormonalnej, odpowiadać za zachorowanie na raka czy pogarszać rozwój neurologiczny, ale też przekroczoną dopuszczalną wartość migracji boru w tzw. „glutkach” (modnych „slime’ach”), który jako składnik boraksu, nadającego zabawkom elastyczność – może powodować mdłości, wymioty, pobudzenie, a nawet zaburzenia układu nerwowego dzieci. W ostatnim czasie zleciłam kontrole balonów pod kątem zawartości rakotwórczych nitrozoamin i również na tym polu stwierdzamy przekroczenie norm.

  Poza bezpieczeństwem chemicznym kwestionowaliśmy też zabawki ze względu na posiadane przez nie małe elementy, które dzieci mogą połknąć, nieodpowiednie zabezpieczenie pojemnika na baterie, dostęp do wypełnienia, niewłaściwą konstrukcję zabawek dla małych dzieci i huśtawek, powodującą ryzyko uwięźnięcia głowy i szyi, czy brak wymaganych ograniczników.

  Zgodnie z procedurami, negatywne ustalenia kontroli zabawek, przekazuję Prezesowi UOKiK, który ma kompetencje do podjęcia dalszych działań. Może on nakazać przedsiębiorcom m.in. wycofanie ich z obrotu, odzyskanie od kupujących, powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach, czy też nałożyć karę pieniężną. Niezależnie od interwencji Inspekcji Handlowej i UOKiK, również dokonujący wyboru dorośli, mogą spełniać dużą rolę w tym, by dziecko nie dostało zagrażającej mu zabawki i chętnie podpowiem, na co zwrócić uwagę.

  Przede wszystkim musimy pamiętać, żeby zabawki były odpowiednie do wieku dziecka, jego zdolności i poziomu umiejętności.

  W przypadku zabawek dla najmłodszych dzieci należy pamiętać, że zabawki te nie mogą posiadać żadnych małych, ani możliwych do odłączenia się niewielkich elementów. Naturalnym mechanizmem poznawczym dzieci w wieku poniżej 3 lat jest wkładanie przedmiotów do ust, więc obecność małych elementów stanowi poważne zagrożenie, gdyż ich połknięcie lub przedostanie się do górnych dróg oddechowych może skutkować nawet uduszeniem.

  Proces projektowania i produkcji zabawek powinien być przeprowadzony w sposób umożliwiający ich czyszczenie lub pranie, by uniknąć ryzyka infekcji, zachorowania i zatrucia. Zabawki nie mogą zawierać ostrych krawędzi, a popularne „pluszaki” – rozchodzących się szwów umożliwiających dostęp do wypełnienia. Jeśli zabawka zawiera baterie, musi posiadać takie zabezpieczenie komory bateryjnej, by dziecko nie miało do nich dostępu.

  Wózki, deski do prasowania i inne składane zabawki, powinny mieć blokadę, która zabezpieczy je przed przypadkowym złożeniem. Części wystające i sztywne elementy, mogące przebić ciało dziecka, powinny być osłonięte, a drzwiczki i pokrywy w zabawkach, które je posiadają, powinny być zaprojektowane tak, by istniała możliwość ich swobodnego otwarcia.

  W zabawkach wydających dźwięki, zwróćmy uwagę na to, czy nie są one zbyt głośne lub natarczywe, gdyż takie mogą uszkodzić słuch małych dzieci. W przypadku wątpliwości, lepiej jest wybrać inny produkt.
  W oznakowaniu zabawek powinny znaleźć się ostrzeżenia wraz z krótkim wskazaniem określonego niebezpieczeństwa, będącego powodem ograniczenia. Szczególnie zwracajmy uwagę na symbol „0-3” i ostrzeżenie „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy”, któremu towarzyszy ostrzeżenie w formie znaku graficznego: W niektórych przypadkach zabawki powinny zawierać sporządzoną w języku polskim instrukcję użytkowania i montażu oraz wymagać nadzoru osoby dorosłej. Każda zabawka musi posiadać też znak CE, który potwierdza zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa, dane pozwalające na jej identyfikację, nazwisko lub nazwę albo zarejestrowaną nazwę towarową czy zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta oraz importera. Nie kupujmy zabawek bez tych oznaczeń.

  Zachęcam również do zgłaszania Inspekcji Handlowej swoich wątpliwości i zastrzeżeń co do bezpieczeństwa i oznakowania zabawek: Kraków przy ul. Ujastek 7, tel.: 12 448-10-30, e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl, ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP.

  MAŁOPOLSKI
  WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
  INSPEKCJI HANDLOWEJ
  Joanna Jahn-Machowska


  Zdjęcie przedstawia kolorowe opakowania prezentowe zapakowane we wzorzystym papierze z dużymi ozdobnymi kokardami. Ponadto na zdjęciu w prawym górnym rogu widnieje logo Inspekcji Handlowej. Na środku strony zamieszczono tytuł: „Inspekcja Handlowa w Krakowie podpowiada” , poniżej znajduje się tekst „ Na co zwrócić uwagę wybierając zabawkę dla dziecka”. W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu: www.krakow.wiih.gov.pl” oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.


  Zdjęcie w dolnej części strony przedstawia narysowane zabawki” smoka, lokomotywę z wagonami oraz konika na biegunach. w prawym górnym rogu znajduje się logo Inspekcji Handlowej, w prawym dolnym adres strony internetowej www.krakow.wiih.gov.pl oraz odnośnik do mediów społecznościowych Facebook i Twitter: @WIIHKrakow, a na środku tytuł „Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości w zabawkach:” poniżej podtytuł „niebezpieczeństwa spowodowane przez czynniki chemiczne;” oraz wypunktowany tekst

  Grafika przedstawia tekst na beżowym tle. Ponadto na zdjęciu w prawym górnym rogu zamieszczono logo Inspekcji Handlowej. Na środku znajduje się tytuł „ Konsumencie, wybierając zabawki dla dziecka pamiętaj !”, a pod nim tekst z podpunktami „ 1.zabawka musi być dostosowana do wieku dziecka- zdolności i poziomu umiejętności, 2.zabawki dla najmłodszych dzieci nie mogą posiadać żadnych małych, ani możliwych do odłączenia się niewielkich elementów, 3. Zabawki nie mogą zawierać: ostrych krawędzi, rozchodzących się szwów - umożliwiających dostęp do wypełnienia zabawki, 4.zabawka musi posiadać właściwe zabezpieczenie komory bateryjnej, 5.składane zabawki, powinny być wyposażone w blokadę, która zabezpieczy je przed przypadkowym złożeniem, 6.wystające, sztywne elementy winny być osłonięte, 7.w zabawkach wydających dźwięk należy zwrócić uwagę na poziom głośności i natarczywość wydawanych odgłosów, 8. proces produkcji powinien uwzględniać umożliwienie czyszczenia lub prania zabawek. Poniżej znajduje się kolejny tytuł „ Konsumencie, wybierając zabawki dla dziecka sprawdź !


  Grafika przedstawia kolaż trzech fotografii: na pierwszej miniaturce bobasa bawiącego się bębenkiem i cymbałkami, na drugiej dziewczynkę rozpakowującą prezent, na trzeciej dziecko układające klocki. Ponadto na zdjęciu w prawym górnym rogu zamieszczono logo Inspekcji Handlowej. Po środku strony znajduje się tekst „ Konsumencie pamiętaj! Prezenty w postaci zabawek dla dzieci mają je przede wszystkim uszczęśliwić, spełnić marzenia i - co najważniejsze być dla nich bezpieczne!”. W dolnej części strony znajduje się rysunek kolorowych prezentów zapakowanych w ozdobny papier, przyozdobionych kokardami. W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu: „ www.krakow.wiih.gov.pl” oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.

 • Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Joanna Jahn-Machowska zleciła sprawdzenie toksyczności balonów.


  Moda na wiele zabawek przychodzi i odchodzi, jednak balony wydają się ponadczasowe.Są bardzo lubiane przez dzieci i chętnie używane do dekoracji urodzinowych, czy choćby prostych zabaw i odbijania. Bogactwo wzorów, kształtów i kolorów dostępnych obecnie na rynku jest ogromne.

  W procesie produkcji balonów lateksowych używane są m.in. N-nitrozoaminy, które służą do stabilizacji lateksu i powinny być wypłukane w trakcie procesu produkcyjnego.

  Uwolnione N-nitrozoaminy i N-nitrozoaminy powstałe z uwolnionych związków ulegających N-nitrozowaniu są substancjami toksycznymi, uznanymi za rakotwórcze. Ich stosowanie jest zabronione w zabawkach przeznaczonych dla dzieci poniżej 36 miesięcy lub w innych zabawkach przeznaczonych do wkładania do ust, jeżeli migracja substancji jest równa lub wyższa niż 0,05 mg/kg w odniesieniu do nitrozoamin i 1 mg/kg w odniesieniu do substancji zdolnych do tworzenia nitrozoamin.

  W trosce o bezpieczeństwo użytkowników zleciłam zatem wszczęcie kontroli balonów i przeprowadzenie ich badań laboratoryjnych na obecność nitrozoamin. Wytypowanych zostało 10 partii balonów i aż trzy z nich przekroczyły normy zawartości ww. substancji.

  Kwestionowane partie balonów pochodziły z Chin i zostały wycofane ze sprzedaży przez kontrolowanych przedsiębiorców. Pozostałe balony pochodziły z Unii Europejskiej (6 partii) i z Kolumbii (1 partia).

  W trakcie używania balonów dzieci dotykają ich, wkładają do ust lub wdychają substancje, które się z nich ulatniają, przez co dochodzi do bezpośredniego kontaktu balonów ze skórą i śluzówką. W związku z poważnym ryzykiem przedostawania się do organizmów dzieci toksycznych substancji, zgodnie z obowiązującą procedurą, materiały z dwóch kontroli (trzecia na chwilę obecną jest jeszcze w toku) przekazałam Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem ewentualnego podjęcia dalszych działań. Mogą do nich należeć np. wycofanie wyrobów z obrotu, zakazanie udostępniania, odzyskanie, powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach, czy też nałożenie kary pieniężnej.

  Zalecam, by zwracać szczególną uwagę podczas zakupów na jakość, wykonanie i pochodzenie tego typu zabawek. Wszystkie zakwestionowane przez nas ze względu na zawartość toksycznych substancji balony wyprodukowane zostały w Chinach. W oznakowaniu balonów powinien się znajdować znak CE, potwierdzający zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa, jak również m.in. dane pozwalające na ich identyfikację, nazwa i adres producenta i importera, piktogram określający przeznaczenie wiekowe:
  czy też podane w języku polskim ostrzeżenia dotyczące m.in. ryzyka, spowodowanego połknięciem przez dzieci uszkodzonych lub nienadmuchanych balonów, zagrożenia udławieniem lub uduszeniem i konieczności używania ich pod nadzorem osoby dorosłej.

  Przydatnym narzędziem do czerpania wiedzy na temat bezpieczeństwa zabawek i innych produktów jest funkcjonujący w obszarze Unii Europejskiej, ogólnodostępny system RAPEX.

  Dostarcza on informacji o wyrobach, które z różnych powodów nie są bezpieczne dla użytkowników. Notyfikacje zawierają zdjęcia wraz z opisem nieprawidłowości i zagrożeń, które produkty stwarzają. Jest to system bardzo użyteczny dla każdego, ponieważ pod linkiem:
  https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport#recentAlerts rodzic bądź opiekun może sprawdzić czy zabawka, którą jego dziecko się bawi lub którą chciałby kupić, jest bezpieczna.

  Szczerze zachęcam również do zgłaszania Inspekcji Handlowej wszelkich wątpliwości co do bezpieczeństwa zabawek.

  Nasza siedziba mieści się w Krakowie przy ul. Ujastek 7, można się też z nami skontaktować telefonicznie pod numerem: 12 448-10-30, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl czy też przez ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP.

  MAŁOPOLSKI
  WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
  INSPEKCJI HANDLOWEJ
  Joanna Jahn-Machowska


  Zdjęcie przedstawia bukiet z kolorowych (srebrnych, fioletowych i pomarańczowych) balonów na szarym tle. Ponadto na zdjęciu w prawym górnym rogu widnieje logo Inspekcji Handlowej. Po lewej stronie zdjęcia zamieszczono tytuł: „Inspekcja Handlowa w Krakowie skontrolowała – Czy balony są biezpieczne?”, poniżej znajduje się tekst „Do badań laboratoryjnych w zakresie obecności nitrozoamin wytypowanych zostało 10 partii balonów. W procesie produkcji balonów lateksowych używane są m.in. N-nitrozoaminy, które służą do stabilizacji lateksu i powinny być wypłukane w trakcie procesu produkcyjnego.„ W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu: www.krakow.wiih.gov.pl” oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.


  Zdjęcie przedstawia dziewczynkę biegnącą po łące z wiązanką kolorowych balonów ręku. Ponadto na zdjęciu w prawym górnym rogu zamieszczono logo Inspekcji Handlowej oraz tytuł „ 30% ze zbadanych próbek przekroczyło normy zawartości substancji chemicznych.”, a pod nim tekst „ N-nitrozoaminy to toksyczne substancje uznane za rakotwórcze. Kiedy dzieci są narażone na niebezpieczeństwo? W trakcie zabawy balonami dzieci dotykają ustami lub wdychają substancje ulatniające się z balonów, w wyniku czego dochodzi do bezpośredniego kontaktu balonu ze skórą i śluzówką dziecka. Następnie substancje toksyczne przedostają się do organizmu dziecka. „ W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu: „ www.krakow.wiih.gov.pl” oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.

  Grafika przedstawia kolorowe konfetti i balony na szarym tle, w prawym górnym rogu znajduje się logo Inspekcji Handlowej, w prawym dolnym adres strony internetowej www.krakow.wiih.gov.pl oraz odnośnik do mediów społecznościowych Facebook i Twitter: @WIIHKrakow, a na środku tytuł „Na co należy zwracać uwagę przy zakupie balonów”, a pod nim nagłówek: „ Jakość, wykonanie, pochodzenie”. Poniżej tekst „Wszystkie zakwestionowane przez nas ze względu na zawartość toksycznych substancji balony wyprodukowane zostały w Chinach.” Niżej znajduje się nagłówek „Wymagane oznakowanie” oraz tekst „informacje podane na zabawce są w języku polskim, dane pozwalające na identyfikację, nazwa i adres producenta oraz importera, posiadają znak CE, mają określone przeznaczenie wiekowe, oraz:„Ostrzeżenie. Uwaga: dzieci poniżej 8 roku życia mogą połknąć uszkodzone lub nienadmuchane balony. Grozi udławieniem lub uduszeniem. Do używania pod nadzorem osoby dorosłej. Trzymać nienadmuchane balony z dala od dzieci. Uszkodzone balony natychmiast wyrzucać”.


 • Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej – Joanna Jahn-Machowska przypomina o prawach Konsumentów podczas promocji
  Black Friday & Cyber Monday.


  Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych zwyczaj przedświątecznych wyprze-daży, podczas których w pierwszy piątek i pierwszy poniedziałek po Dniu Dziękczynienia w sklepach i sklepach internetowych pojawią się największe obniżki i wyprzedaże, w naszym kraju ewoluował w o wiele dłuższe okresy promocyjne.

  Konsumenci nierzadko mają wątpliwości co do praw, jakie im przysługują, w przypadku zrobienia zakupów w tym czasie, albo też opierają się na niewłaściwych przekazach, czy nawet plotkach (np.: podobno przecenionego towaru nie można reklamować).

  Z tego powodu, przygotowałam krótki poradnik, wyjaśniający kwestie:
  1. Możliwości zwrotu przecenionego towaru.
  W takiej sytuacji należy (jak przy zwrocie towaru sprzedawanego po cenie bez obniżki) odróżnić sposób zakupu – czy został dokonany przez Internet, czy też w sklepie stacjonarnym.
  Internet:
  w ciągu 14 dni od otrzymania rzeczy Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, czyli zrezygnować z zakupu. Następnie, w ciągu kolejnych 14 dni powinien odesłać towar, a sprzedający powinien zwrócić mu pieniądze.
  Trzeba pamiętać, że sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem pieniędzy do czasu odebrania odesłanego towaru albo potwierdzenia jego odesłania.
  Sklepy stacjonarne: chociaż jest to często praktykowane, w takich sklepach sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwracanego towaru, gdy Konsument po prostu się rozmyśli albo kupi komuś prezent, który nie trafi w gust odbiorcy. Zależy to wyłącznie od dobrej woli i praktyki sklepu. Warto więc zawczasu dopytać, czy w danym sklepie przyjmowane są zwroty, a jeśli tak – to na jakich warunkach. Sprzedający może określić termin zwrotu, obowiązek zachowania metki, zwracać pieniądze na kartę podarunkową itp.

  2. Reklamacji. W sklepach stacjonarnych i internetowych obowiązują te same zasady. Są w dodatku identyczne, jak dla towarów bez obniżki. Konsument może reklamować towar z tytułu rękojmi lub gwarancji (o ile została udzielona).
  Rękojmia:
  w ciągu 2 lat od zakupu Konsument może reklamować towar, jeżeli jest niezgodny z umową, na ogólnych zasadach dotyczących reklamacji: może żądać wymiany, naprawy, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy. Nie ma znaczenia, że kupił rzecz przecenioną, ale jeżeli przyczyną obniżki była wada, o której wiedział – nie może być ona podstawą reklamacji. Dla przykładu: zarysowanie na obcasie, które jest powodem obniżki ceny butów, nie jest podstawą do reklamacji. Ale jeżeli wystąpi w nich inna wada – np. rozkleją się mimo prawidłowego użytkowania – wtedy reklamacja może być jak najbardziej zasadna.
  Gwarancja: jest oświadczeniem dobrowolnym gwaranta, które określa jego obowiązki i prawa Konsumenta. Musi zawierać podstawowe informacje, jak np. nazwę i adres gwaranta, czas trwania gwarancji, czy uprawnienia Konsumenta. Może być zarówno mniej, jak i bardziej korzystna od rękojmi. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, a wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.
  To do Konsumenta należy decyzja, czy chce skorzystać z rękojmi czy z gwarancji.

  3. Obliczania ceny.
  Cena przy towarze ma być ceną ostateczną – po obniżce.

  Każdy towar powinien być oznaczony ceną zawierającą zarówno wszystkie podatki, jak i uwzględniającą obniżkę. Konsument nie powinien być zmuszony do chodzenia po sklepie z kalkulatorem i obliczania, ile faktycznie zapłaci za towar albo pytania o to personelu sklepu.
  Obecnie obowiązujące przepisy nie obligują sprzedających do podawana ceny towaru sprzed obniżki, aczkolwiek prowadzone są prace legislacyjne w celu wprowadzenia zmian w tym zakresie.

  4. Wystąpienia wyższej należności przy kasie.
  Konsument ma prawo kupić towar po cenie korzystniejszej
  jeżeli cena naliczana przy kasie różni się od tej, która jest na metce czy wywieszce cenowej. Nie ma znaczenia powód różnicy, np. pominięcie naklejenia nowej ceny, złe zakodowanie w kasie, czy przeoczenie pracownika sklepu.

  5. Bezpłatnej pomocy dla Konsumentów.
  Bezpłatną pomoc, Konsumenci mogą znaleźć w kierowanym przeze mnie Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Krakowie.

  Prowadzimy postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i przed Stałym Sądem Polubownym, udzielamy też porad prawnych. Serdecznie zachęcam do skorzystania z naszej pomocy, w ubiegłym roku udzieliliśmy ponad 7800 porad, z czego większość dotyczyła rękojmi, gwarancji i niezgodności towaru z umową.
  Można się z nami skontaktować osobiście w naszej siedzibie w Krakowie przy ul. Ujastek 7, albo też telefonicznie pod numerem: 12 448-10-30, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl czy też przez ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP

  MAŁOPOLSKI
  WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
  INSPEKCJI HANDLOWEJ
  Joanna Jahn-Machowska


  Zdjęcie przedstawia kobietę ubrana w czarny płaszcz i kapelusz, trzymającą przewieszone przez ramię torby z zakupami, na których umieszczono napis „sale” oraz „Black Friday”. Ponadto na zdjęciu w prawym górnym rogu widnieje logo Inspekcji Handlowej. Po lewej stronie zdjęcia zamieszczono tekst: „Inspekcja Handlowa przypomina prawa konsumentów vs. Black Friday & Cyber Monday”. W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu: „ www.krakow.wiih.gov.pl” oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.


  Zdjęcie przedstawia czerwoną słuchawkę telefonu na szarym tle. Ponadto na zdjęciu w prawym górnym rogu zamieszczono logo Inspekcji Handlowej oraz tytuł „Poradnik dla konsumentów”, a pod nim tekst „ 1. Kwestie zwrotu towarów, 2. Reklamacje towarów, 3. Oznaczanie Ceną, 4. Co gdy przy kasie naliczono wyższą należność, 5. Bezpłatna pomoc Inspekcji Handlowej dla Konsumentów”. W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu: „ www.krakow.wiih.gov.pl” oraz odnośnik do Facebooka i Twittera urzędu: @WIIHKRAKOW.

  Grafika przedstawia w prawym górnym rogu logo Inspekcji Handlowej, w prawym dolnym adres strony internetowej www.krakow.wiih.gov.pl oraz odnośnik do mediów społecznościowych Facebook i Twitter: @WIIHKrakow, a na środku tytuł „Poradnik dla Konsumentów”, a pod nim nagłówek: „ 1. Możliwość zwrotu przecenionego towaru”. Poniżej tekst „W pierwszej kolejności należy odróżnić sposób zakupu: - internet: w ciągu 14 dni od otrzymania rzeczy Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, czyli zrezygnować z zakupu. Następnie wciągu kolejnych 14 dni powinien odesłać towar a sprzedający powinien zwrócić mu pieniądze, -sklepy stacjonarne: chociaż jest to często praktykowane, w takich sklepach sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwracanego towaru, gdy Konsument po prostu się rozmyśli. Zwrot zależy tylko i wyłącznie od dobrej woli i praktyki sklepu.” Niżej znajduje się nagłówek „Możliwość reklamacji” oraz tekst „ W sklepach stacjonarnych i internetowych obowiązują te same zasady. Są tożsame zarówno dla towarów nieprzecenionych i przecenionych. Konsument może reklamować towar z tytułu rękojmi lub gwarancji.”


  Grafika przedstawia w prawym górnym rogu logo Inspekcji Handlowej, w prawym dolnym adres strony internetowej www.krakow.wiih.gov.pl oraz odnośnik do mediów społecznościowych Facebook i Twitter: @WIIHKrakow, a na środku tytuł „Poradnik dla Konsumentów”, a pod nim nagłówek: „3. Obliczanie ceny” i tekst „ Cena przy towarze ma być ceną ostateczną - po obniżce.” . Kolejny nagłówek brzmi „Wystąpienie wyższej należności przy kasie” oraz zawiera poniżej tekst „ Konsument ma prawo kupić towar po cenie korzystniejszej, jeżeli cena naliczana przy kasie różni się od tej, która jest na metce albo była określona na półce.”. Ostatni nagłówek na grafice to „5. Inspektorat Inspekcji Handlowej jest jedną z jednostek Udzielających bezpłatnej pomocy dla Konsumentów”, niżej znajduje się tekst „ Prowadzimy postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich i przed Stałym Sądem Polubownym, udzielamy też porad prawnych. Można się z nami skontaktować; osobiście w naszej siedzibie w Krakowie przy ul. Ujastek 7, telefonicznie pod numerem: 12 448-10-30, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl, przez ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP.

 • Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Joanna Jahn-Machowska zleciła sprawdzenie, czy „naczynia żaroodporne” faktycznie są odporne na różnice temperatur

  Zapiekanki, lasagne, mięsa czy gołąbki… Wszystkie mogą być pieczone w wysokich temperaturach przy użyciu „naczyń żaroodpornych”, które powinny być dla konsumentów bezpieczne przy zwykłym trybie używania.

  Aby ocenić ich bezpieczeństwo, zdecydowałam o wzięciu pod lupę naczyń szklanych i ceramicznych, które są dostępne na terenie naszego województwa.

  Zleciłam wytypowanie 10 naczyń do badań laboratoryjnych w zakresie ich odporności na szok cieplny.

  Ze względu na swoją specyfikę, takie produkty powinny wytrzymać bez uszkodzeń różnicę temperatur Δt=180°C.

  Tymczasem, aż cztery ze zbadanych w tym zakresie naczyń uległo popękaniu (40%).

  Pęknięcie naczynia pełnego gorącej zawartości może skutkować poparzeniem użytkownika podczas normalnego użytkowania.

  Ze względu na znaczne prawdopodobieństwo, że produkty nie były bezpieczne, materiały z kontroli przekazałam Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów by ostatecznie ocenił ich bezpieczeństwo i zdecydował o ewentualnym podjęciu dalszych działań.

  Podkreślam, że przy zakupie naczynia żaroodpornego należy zwrócić uwagę na to, czy:
  - w jego oznakowaniu podano maksymalną temperaturę, w której można go używać,
  - dołączono instrukcję w języku polskim (powinna zawierać m.in. informacje o maksymalnej temperaturze, materiale, właściwym sposobie użytkowania i konserwacji),
  - nie ma ostrych krawędzi i zadziorów lub utrudniających czyszczenie zbędnych zakamarków czy żłobień,
  - kształt uchwytów pozwala na ich trzymanie np. przez rękawicę kuchenną.

  Każdy Konsument, który ma wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa czy oznakowania naczynia żaroodpornego może się skontaktować z Inspekcją Handlową osobiście w naszej siedzibie w Krakowie przy ul. Ujastek 7, albo też telefonicznie pod numerem: 12 448-10-30, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl lub przez ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP

  MAŁOPOLSKI
  WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
  INSPEKCJI HANDLOWEJ
  Joanna Jahn-Machowska


  Grafika przedstawia w prawym górnym rogu logo Inspekcji Handlowej, w prawym dolnym adres strony internetowej www.krakow.wiih.gov.pl oraz odnośnik do mediów społecznościowych Facebook i Twitter: @WIIHKrakow, a na środku ikonę lupy i dwóch, przygotowanych w naczyniach żaroodpornych dań. Ponadto, grafika zawiera tekst: „Pękające ”naczynia żaroodporne” Inspekcja Handlowa skontrolowała ”naczynia żaroodporne”. Do badań laboratoryjnych zostało wytypowane 10 naczyń, zlecając zbadanie ich odporności na szok cieplny. 40% ze zbadanych w tym zakresie naczyń pękło.”


  Grafika przedstawia w prawym górnym rogu logo Inspekcji Handlowej, w prawym dolnym adres strony internetowej www.krakow.wiih.gov.pl oraz odnośnik do mediów społecznościowych Facebook i Twitter: @WIIHKrakow, a na środku ikony naczyń żaroodpornych i tekst: „Pękające ”naczynia żaroodporne”. Przy zakupie naczynia żaroodpornego zwróć uwagę na to, czy: w jego oznakowaniu podano maksymalną temperaturę, w której można go używać, dołączono instrukcję w języku polskim (powinna zawierać m.in. informacje o maksymalnej temperaturze, materiale, właściwym sposobie użytkowania i konserwacji), nie ma ostrych krawędzi i zadziorów lub utrudniających czyszczenie zbędnych zakamarków czy żłobień, kształt uchwytów pozwala na ich trzymanie np. przez rękawicę kuchenną.”

 • Kojec dla dzieci - czy to bezpieczna przestrzeń dla maluchów?

  Inspekcja Handlowa wzięła pod lupę kojce dla dzieci, żeby zweryfikować ich bezpieczeństwo i wyeliminować te, które mogą stwarzać zagrożenie. Kontrolerzy zakwestionowali 21 partii produktów z 59 przebadanych, co stanowi aż 35,6%. W 9 przypadkach stwierdzili wady zagrażające bezpieczeństwu małych użytkowników. Pobierz raport z kontroli oraz wykaz przebadanych laboratoryjnie produktów.

  Kupując kojec mieszkaniowy sprawdź, czy:
  - nie ma ostrych krawędzi oraz wystających elementów,
  - dno jest zintegrowane z całym produktem,
  - regulacja położenia dna jest możliwa przy użyciu narzędzia lub blokady,
  - naklejki znajdują się poza zasięgiem dziecka,
  - kojec posiada: przynajmniej dwa kółka i dwie nogi lub co najmniej cztery kółka, z których co najmniej dwa można zablokować. Zwróć uwagę na maksymalny wiek dziecka, dla którego przeznaczony jest kojec.

  Zdjęcie przedstawia: w lewym górnym rogu logo UOKiK, a w prawym Inspekcji Handlowej. Na niebieskim tle, przechodzącym w zdjęcie małego dziecka znajduje się tekst: „Kontrola kojców dla dzieci objęła: 41 przedsiębiorców, 59 partii, 21 produktów, w których znaleziono nieprawidłowości. W 9 przypadkach stwierdzono wady stwarzające zagrożenie dla małych konsumentów”

 • Czy jesteśmy odpowiednio chronieni przed "cichym zabójcą"?

  Inspekcja Handlowa zweryfikowała 167 wykrywaczy tlenku węgla oferowanych przez 84 przedsiębiorców. Ponad 25 proc. z nich jest źle oznakowanych. Jeden ze zbadanych czujników stwarzał realne zagrożenie - nie alarmował, gdy ulatniał się tlenek węgla. Pobierz raport z kontroli oraz wykaz przebadanych laboratoryjnie produktów.

  Tlenek węgla, inaczej czad, to silnie trujący gaz, nazywany „cichym zabójcą”. Jest bezbarwny, bezwonny i pozbawiony smaku – dlatego tak trudno wykryć go samodzielnie. Brak okresowych przeglądów przewodów kominowych oraz wentylacyjnych, niesprawne urządzenia grzewcze lub nieprawidłowa ich eksploatacja mogą być przyczyną poważnego zatrucia, a nawet śmierci. Dlatego trzeba pamiętać, aby w pomieszczeniach instalować wykrywacze tlenku węgla, które w porę ostrzegą nas przed zagrożeniem.

  Inspekcja Handlowa skontrolowała 167 modeli czujników. Zakwestionowała 42 modele spośród nich, z czego w 1 przypadku pracownicy IH stwierdzili, że czujnik nie włącza się, gdy ulatnia się tlenek węgla. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło oznakowania i instrukcji użytkowania. Brakowało w nich m.in. ważnych dla konsumentów oznaczeń i ostrzeżeń np. przez jaki maksymalny czas można używać urządzenie lub że czujnik musi instalować fachowiec. 16 modeli czujników przeszło badania w specjalistycznym laboratorium. Specjaliści sprawdzali, czy przy wysokim progu alarmowym, czyli stężeniu CO 300 ppm (ang. parts per million – liczba cząsteczek CO w 1 mln cząsteczek powietrza) alarm uruchamia się w odpowiednim czasie. Powinien on włączyć się, zanim miną trzy minuty. W trakcie badań jeden model czujnika nie zadziałał. Efektem kontroli jest dwanaście wystąpień pokontrolnych oraz jedno postępowanie administracyjne. Wadliwy czujnik wycofano ze sklepu, ponadto przedsiębiorca usunął przyczyny nieprawidłowości i naprawił produkt.

  W porównaniu do wcześniejszych kontroli czujników liczba wykrywanych nieprawidłowości jest mniejsza. Poprzednio do badań laboratoryjnych skierowane zostały próbki 7 modeli czujników czadu, z czego wszystkie były kwestionowane z uwagi na niewłaściwe zadziałanie progów alarmowych

  Czujniki czadu - poradnik
  Detektory tlenku węgla to urządzenia do użytku domowego, które zaalarmują nas, gdy w pomieszczeniu pojawi się czad. Przy zakupie czujnika zwróć uwagę na:
  - Typ czujnika. Typ A – emituje alarm wizualny i dźwiękowy, a także może doprowadzić do uruchomienia wentylacji. Typ B - tylko emituje alarm wizualny i dźwiękowy.
  - Rodzaj zasilania. Detektory czadu mogą być zasilane na baterie lub z domowej sieci elektrycznej. Jeśli często masz awarie prądu, wybierz czujnik na baterie.
  - Normę. Czujnik powinien być oznakowany nazwą normy PN-EN 50291-1:2010/A1:2013-05. Przedsiębiorca poświadcza w ten sposób, że przeprowadził badania czujnika pod kątem wymagań bezpieczeństwa.
  - Instrukcję użytkowania. Musi być napisana po polsku i zawierać pełne, jednoznaczne i dokładne informacje dotyczące instalacji, prawidłowego działania oraz regularnego sprawdzania urządzenia. Dowiesz się z niej też, co robić w razie alarmu i jak rozpoznać ewentualną awarię czujnika.

  Masz wątpliwości co do czujnika czadu? Zawiadom Inspekcję Handlową.

  Zdjęcie przedstawia w prawym górnym rogu logo UOKiK i Inspekcji Handlowej; po prawej znajduje się zdjęcie czujnika tlenku węgla, a po lewej tekst: „Inspekcja Handlowa zweryfikowała 167 wykrywaczy tlenku węgla oferowanych przez 84 przedsiębiorców na polskim rynku. Ponad 25 proc. z nich jest źle oznakowanych – 42 modele. 1 czujnik stwarzał realne zagrożenie dla użytkowników – nie alarmował, gdy ulatniał się tlenek węgla”.

 • Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Joanna Jahn-Machowska zleciła sprawdzenie, czy znicze palą się tak długo, jak deklaruje producent

  Uroczystość Wszystkich Świętych, obchodzona corocznie 1 listopada to czas, w którym tradycyjnie odwiedzamy groby bliskich. Zapalając znicz wskazujemy, że nasza pamięć o zmarłych ciągle trwa.
  Ze względu na znaczną sprzedaż zniczy w tym okresie i szereg konsumentów, kierujących się przy wyborze deklarowanym czasem palenia, zleciłam rozpoczęcie ich kontroli.

  Sprawdzamy, czy są właściwie oznakowane i czy deklarowany przez producentów wkładów czas palenia jest zgodny z rzeczywistym. Na chwilę obecną przekazaliśmy do badań laboratoryjnych 10 rodzajów wkładów (dziewięć polskich i jeden holenderski) i otrzymaliśmy wyniki dotyczące trzech.

  Dwa wkłady produkcji krajowej odpowiadały deklaracjom producentów:
  6 sztuk wkładów, które miały palić się 12 godzin, w rzeczywistości paliło się od 15 godzin i 7 minut do 19 godzin i 12 minut, a 6 sztuk wkładów z deklaracją producenta o 24 godzinach – paliło się od 25 godzin i 47 minut do 27 godzin i 17 minut.

  12 sztuk jednego rodzaju wkładów, w odniesieniu do których krajowy producent deklarował czas palenia 25 godzin, paliło się niewystarczająco długo, bo od 15 godzin i 36 minut do 23 godzin i 1 minuty.

  Kontrolowany przedsiębiorca będzie mógł teraz zawnioskować o zbadanie próbki kontrolnej, a jeśli tego nie zrobi (lub badanie próbki kontrolnej również wykaże, że wkład pali się zbyt krótko), będę podejmować działania zmierzające do obciążenia go kosztami badań i zobowiązania do wprowadzania do obrotu produktów właściwie oznakowanych.

  Konsumencie,
  wybierając znicze sprawdź, czy posiadają oznaczenie producenta. Jeśli zauważyłeś, że znicz pali się krócej niż deklaruje producent, zawiadom Inspekcję Handlową. Możesz to zrobić osobiście w naszej siedzibie w Krakowie przy ul. Ujastek 7, albo też telefonicznie pod numerem: 12 448-10-30, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl lub przez ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP

  MAŁOPOLSKI
  WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
  INSPEKCJI HANDLOWEJ
  Joanna Jahn-Machowska

  Zdjęcie przedstawia palący się znicz, w lewym dolnym rogu znajduje się tekst: „zdjęcie poglądowe:pixabay.com/_Alicja_”

 • ZAKŁADY POGRZEBOWE

  Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której będzie potrzebował skorzystać z usług Zakładów Pogrzebowych. Dlatego informujemy, że w przypadku powyższej branży, prawo nie pozostawia konsumenta bez ochrony.

  Od 2020 r. do chwili obecnej, Inspekcja Handlowa przeprowadza kontrole Zakładów Pogrzebowych sprawdzając m.in., czy:
  - Konsumenci są informowani o wszystkich cenach w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości, oraz umożliwiający porównanie cen,
  - podane ceny za usługi i produkty zawierają podatek vat,
  - w przypadku towarów sprzedawanych w opakowaniach jednostkowych o różnych pojemnościach czy wadze, podawana jest cena jednostkowa, która umożliwia konsumentom porównanie cen i wybór dla nich najkorzystniejszy,
  - w przypadku ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zabezpieczeniami covidowymi, konsument jest o nich jednoznacznie informowany przed dokonaniem zakupu.

  Tutejszy Inspektorat do chwili obecnej dokonał kontroli 25 zakładów świadczących usługi pogrzebowe. Nieprzestrzeganie przepisów o informowaniu o cenach towarów i usług ujawniono w 5 przypadkach (20 %). U pozostałych przedsiębiorców informacje o cenach uwidocznione były w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości co do identyfikacji ceny z towarem lub usługą oraz umożliwiający porównanie cen.

  Ujawnione nieprawidłowości dały podstawę do wydania przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej 4 decyzji administracyjnych z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, nakładających na przedsiębiorców kary pieniężne w łącznej wysokości 24.000 zł.

  Ponadto ustalono, iż w 20 zakładach pogrzebowych w cennikach wyszczególnione były dodatkowe usługi covidowe, o których konsument informowany był przed zawarciem umowy, natomiast w 5 pozostałych placówkach świadczących usługi pogrzebowe nie pobierano dodatkowych opłat związanych z czynnościami jakich dokonywano w związku z COVID-19.

  W razie pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem telefonu 12 448-10-30 oraz adresu e-mail sekretariat@krakow.wiih.gov.pl. Inspekcja Handlowa dołoży wszelkich starań aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, a także skutecznie rozwiązać problem i udzielić potrzebnych informacji.

  Zdjęcie przedstawia panoramę cmentarza, na pierwszym planie znajduje się jeden z nagrobków, na którym ustawiono pomnik imitujący biały wiklinowy kosz, przybrany świecą. Ponadto na zdjęciu zamieszczono logo Inspekcji Handlowej oraz tekst: „Kontrole Zakładów Pogrzebowych”. Niżej znajduje się tekst „Sprawdziliśmy między innymi, czy: Konsumenci są informowani o wszystkich cenach w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości, oraz umożliwiający porównanie cen, podane ceny za usługi i produkty zawierają podatek vat, w przypadku towarów sprzedawanych w opakowaniach jednostkowych o różnych pojemnościach czy wadze, podawana jest cena jednostkowa, która umożliwia konsumentom porównanie cen i wybór dla nich najkorzystniejszy, w przypadku ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zabezpieczeniami covidowymi, konsument jest o nich jednoznacznie informowany przed dokonaniem zakupu”. W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu: „ www.krakow.wiih.gov.pl” oraz odnośnik do facebooka i tweetera urzędu: @WIIHKRAKOW.


  Zdjęcie przedstawia panoramę cmentarza, na pierwszym planie znajduje się jeden z nagrobków, na którym ustawiono pomnik imitujący biały wiklinowy kosz, przybrany świecą. Ponadto na zdjęciu zamieszczono logo Inspekcji Handlowej oraz tekst: „Kontrole Zakładów Pogrzebowych”, następnie nagłówek „ Skontrolowaliśmy „ a pod nim „ 25 zakładów świadczących usługi pogrzebowe, w 5 przypadkach, co stanowi 20% skontrolowanych zakładów ujawniliśmy nieprzestrzeganie przepisów o informowaniu o cenach towarów i usług”. Poniżej znajduje się nagłówek: „Ustaliliśmy „ a pod nim tekst: „ w 20 zakładach pogrzebowych w cennikach wyszczególnione były dodatkowe usługi covidowe, o których konsument informowany był przed zawarciem umowy, w 5 pozostałych placówkach świadczących usługi pogrzebowe nie pobierano dodatkowych opłat związanych z czynnościami jakich dokonywano w związku z COVID-19„. W prawym dolnym rogu znajduje się adres internetowy urzędu: „ www.krakow.wiih.gov.pl” oraz odnośnik do facebooka i tweetera urzędu: @WIIHKRAKOW.

 • Oliwki, kremy, płyny do kąpieli - co jest w kosmetyku twojego dziecka? Kontrola Inspekcji Handlowej

  Inspekcja Handlowa skontrolowała, czy kosmetyki dla dzieci są prawidłowo oznakowane oraz czy ich deklaracje marketingowe są zasadne. Sprawdziła również prawidłowość obrotu tymi produktami – czy nie zawierają substancji niedozwolonych i czy nie są udostępniane na rynku po upływie daty ich minimalnej trwałości. Kontrolerzy zakwestionowali jedynie 5,5% z 306 zbadanych partii.
  Pobierz raport z kontroli oraz wykaz przedsiębiorców.

  W lewym górnym rogu znajduje się logo UOKiK, a w prawym Inspekcji Handlowej. Umieszczony na jasnoniebieskim, wzorzystym tle tekst głosi: „Skontrolowaliśmy 79 sklepów detalicznych i 4 hurtownie. Nieprawidłowości u 10 na 83 przedsiębiorców 12%. Zakwestionowaliśmy 17 na 306 partii 5,5%. Błędne oznakowanie 7 partii – 2,3 proc. np. brak funkcji produktu, wykazu składników. Przeterminowanie 6 partii – 2 proc. po terminie od ok. 2 do 18 miesięcy. Wątpliwości wzbudziły deklaracje marketingowe 6 produktów – ok. 2,3% (trwa proces weryfikacji oświadczeń producenta). Ważne: Sprawdzone kosmetyki nie zawierały substancji niedozwolonych.

 • Projekt EZD II e-usługi, czyli nowa administracja.

  Chcemy, by Urząd był blisko Mieszkańców. Temu służą działania, które zostały zrealizowane w ramach projektu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sfinalizowania projektu „Rozbudowa systemu udostępniania e-usług publicznych w administracji publicznej w Małopolsce". Poprzez tego typu projekty, jak i codzienne działania dokonuje się budowa nowej administracji. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie stawia sobie wysoko poprzeczkę, dlatego pracujemy dalej i wdrażamy kolejne rozwiązania – wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

  Nowa administracja to
  - Urząd bliżej Mieszkańców - projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zakłada podniesienie standardów instytucji administracji publicznej w województwie małopolskim.
  - Rewolucja EZD - EZD umożliwia urzędnikom sprawne i szybkie wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz tworzenia i gromadzenia dokumentacji elektronicznej.
  - 80 e-usług publicznych - w urzędzie wojewódzkim i w 7 jednostkach uczestniczących w projekcie uruchomiono 80 e-usług dostępnych na platformie ePUAP.

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie udostępnił e-usługi:
  1. Wniosek o rozpoznanie sprawy przed Stałym Sądem Polubownym.
  2. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  3. Wniosek o udzielenie informacji lub porady prawnej dla przedsiębiorców i konsumentów z zakresu przepisów regulujących obrót towarów i praw konsumenckich.
  4. Informacja o nieprawidłowościach w handlu.

  Serdecznie zachęcamy do korzystania z e-usług, a po więcej informacji zapraszamy na stronę https://projektrpo.pl/

  Grafika przedstawia: przedstawia po prawej stronie widok z góry na użytkownika przy laptopie, a z prawej widnieje tekst: „Projekt EZD II e-usługi Rozbudowa systemu udostępniania e-usług publicznych”.

 • Gotowi na sezon jesienno-zimowy? - Inspekcja Handlowa sprawdza jakość i oznakowanie kurtek oraz płaszczy

  W wyniku kontroli okazało się, że co 5 przebadana odzież jest błędnie oznakowana. Z badań laboratoryjnych wynika natomiast, że pojawiają się rozbieżności między deklarowanym a rzeczywistym składem ubrań.

  Pobierz raport – sprawdź, co zakwestionowali inspektorzy Inspekcji Handlowej.
  Zobacz też wykaz skontrolowanych do tej pory produktów – pobierz plik

  Grafika przedstawia: Po lewej stronie na środku brązowy płaszcz, a w lewym dolnym rogu logo UOKiK. Po prawej stronie znajduje się tekst: „INSPEKCJA HANDLOWA PODDAŁA KONTROLI 480 OKRYĆ WIERZCHNICH RÓŻNEGO POCHODZENIA. W WYNIKU KONTROLI ZAKWESTIONOWAŁA 86 Z NICH. 184 z kraju – nieprawidłowości 16%, 84 z Unii Europejskiej – nieprawidłowości 30%, 212 z importu – nieprawidłowości 15%”.

 • Ubranka dla dzieci - sprawdzamy ich jakość i oznakowanie

  Ubranka dla dzieci - sprawdzamy ich jakość i oznakowanie
  Inspekcja Handlowa sprawdziła oznakowanie i jakość odzieży dla małych dzieci.
  Skład rzeczywisty a deklarowany różni się w przypadku prawie 40 proc. badanych produktów.
  Kontrolerzy zakwestionowali jedynie 8,1 proc. odzieży pod kątem etykiet np. ze względu na złe nazewnictwo włókien.

  Pobierz raport z kontroli ,wykaz skontrolowanych produktów.

  Grafika przedstawia po lewej stronie jedno zdjęcie ubranka dla niemowlęcia, a drugie śpiące niemowlę. Po prawej stronie znajdują się: logo Inspekcji Handlowej i UOKiK oraz tekst: „Kontrola Inspekcji Handlowej Inspekcja Handlowa skontrolowała 117 przedsiębiorców Sprawdziła 733 partie produktów pod kątem jakości i oznakowania”

 • Dzień przedszkolaka - kontrola produktów dla dzieci

  Pracownicy Inspekcji Handlowej ocenili łącznie 130 modeli zabawek, 125 łóżeczek dziecięcych, 53 foteliki do kąpieli oraz 127 partii wysokich krzesełek do karmienia. Skala nieprawidłowości była różna, w zależności od rodzaju produktu i wahała się pomiędzy 20 a 50 proc. Największy odsetek kwestionowanych produktów dotyczył pomocy do kąpieli – co drugiemu fotelikowi brakowało m.in. odpowiednich oznaczeń lub instrukcji użytkowania. Najmniej błędów wykryliśmy przy sprawdzaniu krzesełek do karmienia (20,5 proc. wszystkich skontrolowanych). Część produktów poddano badaniom laboratoryjnym. Okazało się, że niektóre z nich były szczególnie niebezpieczne – posiadały nieprawidłową konstrukcję np. oddzielające się małe elementy czy wadliwy system zapięć, w ich częściach występowało również zbyt duże stężenie szkodliwych substancji chemicznych.

  Pobierz szczegółowe wyniki kontroli:
  - zabawki dla dzieci pon. 3 roku życia ,wykaz skontrolowanych przedsiębiorców
  - zabawki dźwiękowe ,wykaz skontrolowanych przedsiębiorców
  - zabawki wykonane z poliuretanu ,wykaz skontrolowanych przedsiębiorców
  - łóżeczka dziecięce ,wykaz skontrolowanych przedsiębiorców
  - pomoce do kąpieli ,wykaz skontrolowanych przedsiębiorców
  - krzesełka do karmienia ,wykaz skontrolowanych przedsiębiorców

  Zdjęcie przedstawia: na jasnoszarym tle w prawym górnym rogu logo UOKiK, w prawym dolnym rogu kobietę, mężczyznę i małe dziecko. Tytuł: „ZABAWKI – DLA DZIECI PONIŻEJ 3 LAT MARZEC-CZERWIEC 2021”, a poniżej niego informacje: „SPRAWDZILIŚMY: 24 PODMIOTY 40 MODELI ZABAWEK. WYKRYLIŚMY 37,5 PROC. NIEPRAWIDŁOWOŚCI Te formalne to m.in. niezasadne umieszczenie ostrzeżenia 0-3, brak danych producentów lub importerów, brak wymaganych ostrzeżeń, brak oznakowania CE Największa grupa niezgodnych zabawek to te do pchania lub ciągnięcia”.

 • Czy sprzedawcy prawidłowo eksponują ceny?

  Czy wiesz ile zapłacisz za produkt, który wkładasz do koszyka? Czy bardziej opłaca się kupić pomidory pakowane czy te na wagę? Ser w opakowaniu 250 czy 500 gramów? Podpowiadamy, jak możesz porównać różne oferty. Inspekcja Handlowa na zlecenie Prezesa UOKiK skontrolowała, jak sprzedawcy informują o cenach. Błędy popełnił co drugi sprzedawca, a zastrzeżenia wzbudził co siódmy skontrolowany produkt. Pobierz raport oraz wykaz sprawdzonych przedsiębiorców

  Grafika podzielona jest na 10 prostokątów, po dwa w każdym z pięciu rzędów. Pierwszy rząd: po lewej zdjęcie ubrań na wieszakach i ikony związane z zakupami oraz logo UOKiK, po prawej napis „EKSPOZYCJA CEN TOWARÓW I USŁUG”. Drugi rząd: po lewej napis „Skontrolowane partie produktów – 280 084 Zastrzeżenia – 38 770 partii”, po prawej napis „NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI”. Trzeci rząd: po lewej ikona loda w rożku i napis „Sprzedaż detaliczna/handlowa brak cen jednostkowych lub brak ceny przy produktach”, po prawej ikona dystrybutora i napis „Stacje benzynowe nieprawidłowe eksponowanie cen przy produktach”. Czwarty rząd: po lewej ikona samochodu i napis „Parkingi brak cenników widocznych dla kierowców pojazdów”, po prawej ikona fali i napis „Pokoje hotelowe brak katalogów z cennikiem oferowanych usług”. Piąty rząd: po lewej ikona postaci na bieżni i napis „Różni usługodawcy brak cenników, niewłaściwe zapisy w cennikach”, po prawej ikona filiżanki z napojem i napis „Lokale gastronomiczne brak w cenniku informacji o ilości nominalnej oferowanych potraw i napojów”.

 • #UOKiKtestuje – tornistry

  Na podstawie rozeznania rynku, przeprowadzonego przez Inspekcję Handlową w maju 2021 r. w sklepach internetowych i stacjonarnych w całej Polsce, wytypowano 10 modeli tornistrów. Badania wykonali pracownicy w laboratorium UOKiK w Lublinie, posiadającym akredytację zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Wszystkie modele posiadały usztywnione dno oraz plecy, regulowane szelki oraz uchwyt do podnoszenia. Metody badań opracowano z wykorzystaniem normy DIN 58124, która opisuje wymagania dla tornistrów szkolnych. Badania wszystkich modeli wykonywano w ten sam sposób, w tych samych warunkach. Tornistry przeszły w sumie 190 testów, podczas których uzyskano 1723 wyniki cząstkowe: pobierz raport.

  Zdjęcie przedstawia 10 tornistrów na jasnym tle, ułożonych w dwóch rzędach, po 5 w każdym oraz nagłówek o treści: „CYKL BADAŃ UOKIK – TESTUJEMY TORNISTRY”. Pierwszy rząd przedstawia (od lewej): 1. różowy tornister z postaciami z bajek z podpisem „BENIAMIN DISNEY JUNIOR SOFIA THE FIRST”, 2. ciemny tornister z zielonymi piłkami nożnymi z podpisem „COOLPACK TURTLE FOOTBALL CODE: C15230, 3. ciemny tornister we wzór militarny z podpisem „DERFORM FUTURE BY BACK UP MB DF19 TEMBDF19, 4. różowy tornister z postaciami bajkowymi i podpisem „HERLITZ 50007929 SMART FAIRY”, 5. czerwono-łososiowy tornister z psem i napisami z podpisem „KAYOKKI FNO. HRA-EB-8071, 6609578”. Drugi rząd przedstawia (od lewej): 1. granatowy tornister z napisem NASA oraz szarymi wstawkami z podpisem „PASO NASA PP21NA-525”, 2. czarno-biały tornister z napisem REAL MADRIG i logo klubu piłkarskiego z podpisem „REAL MADRID RM-210 REAL MADRID COLOR 6 INDEKS: 501 020 002”, 3. fioletowo-różowy tornister z zielono-żółtymi wzorami i podpisem „STARPAK HARDBAG STK-24 GIRL II INDEX 372850 HBNL”, 4. ciemnoróżowy tornister ze wstawkami w kratkę oraz kwiatowymi wzorami z podpisem „STEP BY STEP 00129336 TWEEDY HEARTS”, 5. czarno-niebieski tornister z napisem RACER oraz wzorami samochodów z podpisem „ST. MAJEWSKI BAMBINO CARS 01”.

 • Wyprawka szkolna – kontrola Inspekcji Handlowej
  Buty, ubrania, worki szkolne i plecaki – jakie mają oznakowanie? Czy nie zawierają niebezpiecznych substancji? Jaka jest ich jakość? Sprawdziliśmy to.


  Wyprawka szkolna – kontrola Inspekcji Handlowej

  Buty, ubrania, worki szkolne i plecaki – jakie mają oznakowanie? Czy nie zawierają niebezpiecznych substancji? Jaka jest ich jakość? Sprawdziliśmy to. Dobra informacja: produkty dla dzieci i młodzieży nie zawierały niedozwolonych substancji.
  Wiele z nich okazało się jednak źle oznakowanych i miało inny skład, niż deklarowany.

  Pobierz raporty z kontroli jakości i oznakowania produktów włókienniczych oraz zawartości substancji chemicznych. ). Zapoznaj się także z wykazami skontrolowanych przedsiębiorców (kontrola jakości i oznakowania, kontrola zawartości substancji chemicznych).

  Stylizowane na kartki papieru z zeszytów w kratkę oraz linie zdjęcie przedstawia: po lewej stronie tekst „W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ ROKIEM SZKOLNYM PRZEPROWADZONO KONTROLE PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH. Celem kontroli była ocena prawidłowości oznakowania oraz jakości odzieży dla dzieci w wieku szkolnym”, natomiast po prawej stronie wykres kołowy o tytule „Skontrolowane podmioty” oraz podziale „PLACÓWKI DETALICZNE 83” (kolor żółty), „PRODUCENCI, PIERWI DYSTRYBUTORZY, IMPORTERZY 14” (kolor niebieski), „HURTOWNIE 8” (kolor zielony). W prawym górnym rogu znajduje się logo UOKiK.

 • Czy Twój czajnik elektryczny lub plafon spełniają wymagania? Sprawdzamy to!  W różnych miastach Polski Inspekcja Handlowa objęła kontrolą wybrany popularny sprzęt elektryczny – 15 rodzajów czajników oraz 15 opraw oświetleniowych, w tym do stosowania w łazienkach – tzw. plafonów. Niektóre z nich nie spełniają ustawowych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

  Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały niezgodności w domowych urządzeniach elektrycznych, np. brak uziemienia, niezapewnienie deklarowanego stopnia ochrony IP. Wystąpienie takich wad może spowodować zwarcie elektryczne a w konsekwencji pożar lub porażenie prądem.

  Konsumencie, jesteś zainteresowany kontrolą? Pobierz informacje o wynikach kontroli (czajniki, oprawy oświetleniowe). Dowiedz się więcej z zestawień wyników badań laboratoryjnych (czajniki, oprawy oświetleniowe).

  Zdjęcie przedstawia fioletowy czajnik elektryczny na białym i czerwonym tle, logo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz tekst: „Sprawdziliśmy 15 czajników elektrycznych i 15 opraw oświetleniowych. (7 do łazienek, po 4 do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.”

  Zdjęcie przedstawia czerwony plafon na białym i granatowym tle, logo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz tekst: nagłówek „1 czajnik, 6 opraw” a pod nim: „niezgodności konstrukcyjne np. budowa produktu stwarzająca ryzyko porażenia prądem, inne cechy produktu niż w rzeczywistości”, następnie: nagłówek „5 czajników oraz 2 oprawy” a pod nim: „niezgodności formalne np. brak nazwy producenta, numeru serii, nazwy produktu i jego modelu”. Niżej znajduje się tekst: „IP świadczy o poziomie odporności danej oprawy na wnikanie wody i pyłu do środka obudowy. Im wyższy stopień IP, tym wyższy stopień odporności. To kluczowe przy wyborze plafonu do łazienki czy na taras, gdzie urządzenie może mieć kontakt z wodą. Jeśli sprzęt nie spełnia obowiązujących wymagań i nie zapewnia deklarowanej odporności (IP) stwarza zagrożenie zwarcia elektrycznego, a w konsekwencji nawet pożaru”.

  Zdjęcie przedstawia fioletowe: rękę z czajnikiem elektrycznym oraz rękę trzymającą filiżankę na białym i czerwonym tle, logo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz tekst: „Efekty kontroli”, następnie nagłówek „Czajniki elektryczne:” a pod nim: „w przypadku 5 czajników wystąpiono o podjęcie działań naprawczych. W przypadku jednego czajnika w którym stwierdzono niezgodności konstrukcyjne wszczęto postępowanie administracyjne”, a następnie nagłówek „Oprawy:” a pod nim: „wszczęliśmy 2 postępowania administracyjne, w przypadku 4 opraw oświetleniowych prowadzone są dalsze działania WIIH, w 2 przypadkach wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych – jedno z nich zakończyło się wycofaniem produktu z obrotu”

  Zdjęcie przedstawia niebieski plafon na białym i czerwonym tle, logo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz tekst: w nagłówku „Porady” w pod nim „Sprawdź, czy na czajniku lub jego opakowaniu znajduje się symbol uziemienia. Oznacza, że czajnik elektryczny należy podpiąć do uziemionego gniazda. W razie problemu, powinien zadziałać mechanizm bezpieczeństwa, który zmniejsza ryzyko porażenia prądem”. Obok tego tekstu znajduje się symbol uziemienia. Następnie znajduje się tekst: „Na produkcie powinny znajdować się dane adresowe producenta i ew. importera – to oni odpowiadają za bezpieczeństwo urządzenia. Powinien być umieszczony prawidłowy znak CE – to deklaracja producenta, że produkt spełnia wymagania techniczno-prawne”, a obok widnieje symbol CE.

  Zdjęcie przedstawia czerwony plafon na białym i niebieskim tle, logo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w prawym rogu tekst „Więcej informacji o wynikach kontroli”, a następnie tekst: w nagłówku „Porady” w pod nim: „Przed zakupem oprawy ustal, czy producent wskazał UP czyli to jak produkt jest odporny na wnikanie pyłu, wilgoci i innych stałych zanieczyszczeń. Oprawy oświetleniowe w łazienkach w pobliżu kabiny prysznicowej: stopień IP powinien wynosić minimalnie 44. Zapewnia on m.in. ochronę przed zanieczyszczeniami, np. kurzem o średnicy 1 mm i większej oraz ochronę przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem. IP 54 -> oprawa posiada zabezpieczenie przed zapyleniem oraz ochronę przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem. IP 65 -> oprawa jest pyłoszczelna oraz odporna na strumień wody z dowolnego kierunku.

 • Chemia w farbach i klejach – kontrola Inspekcji Handlowej.  Lotne związki organiczne (LZO) znajdują się m.in. w farbach, lakierach. Chloroform i toluen są w klejach. Te substancje mogą być stosowane jedynie w umiarkowanych ilościach, które określają przepisy. Inaczej mogą być szkodliwe. Inspekcja Handlowa sprawdziła prawie 260 partii produktów, które zawierają te związki chemiczne. Część z nich przebadała laboratoryjnie. Planujesz malowanie mieszkania lub domu? Łatasz dętkę w rowerze lub przyklejasz obcas do buta? Zapoznaj się z informacją z kontroli farb i lakierów oraz klejów, a także pobierz wykaz skontrolowanych produktów (farby i lakiery, kleje).

  kontrola wyposazenie samochodow

 • Linki holownicze, akumulatory i części samochodowe oraz opony - sprawdzamy to wyposażenie!  Inspekcja Handlowa skontrolowała różne elementy wyposażenia samochodów – linki holownicze, akumulatory, części samochodowe oraz opony.
  • 15,1 proc. z 93 skontrolowanych partii linek holowniczych wzbudziło zastrzeżenia, głównie z powodu nieprawidłowej konstrukcji.
  • 12,4 proc. na 178 zbadanych akumulatorów zakwestionowaliśmy m.in. nieprawidłowym oznakowaniem symbolem selektywnego zbierania.
  • Tylko 6 proc. ze 135 partii części samochodowych było niepoprawnie oznakowane, z kolei wszystkie opony miały odpowiednie etykiety.
  Szczegóły poznasz w raportach z kontroli:
  linki holownicze (wykaz przedsiębiorców),
  akumulatory samochodowe: wykaz przedsiębiorców:
  opony (wykaz przedsiębiorców),
  części samochodowe (wykaz przedsiębiorców).

  kontrola wyposazenie samochodow

 • Pułapki internetu – dropshipping  Pułapki internetu – dropshipping

  W czasach wzmożonej aktywności „internetowej” i przeniesieniu wielu sfer życia do działalności „na odległość” pragnniemy przypomnieć o istotnych kwestiach, na które należy zwrócić uwagę rozważając realizację zakupów za pośrednictwem stron internetowych.

  Przystępując do transakcji „na odległość” zachęcamy rozpocząć zakupy online od szczegółowej analizy regulaminu, a także innych istotnych zapisów umieszczonych na stronie internetowej. Należy pamiętać, że zawarte w nich informacje mogą wpłynąć na ewentualny proces dochodzenia praw konsumenta.

  Podkreślenia wymaga fakt wzrastającej popularności sprzedaży w modelu dropshippingu, który bazuje najczęściej na zasadzie pośredniczenia między kupującym, a sprzedawcą. W takim schemacie sprzedaży konsument ma do czynienia z dwoma przedsiębiorcami. Pierwszy to przeważnie sklep internetowy zarejestrowany w Polsce, zaś drugi to najczęściej przedsiębiorca zagraniczny, zwykle z siedzibą na Dalekim Wschodzie m.in. w Chinach. Zawarcie takiej umowy może nie tylko wpływać na wydłużenie czasu dostawy produktu, ale przede wszystkim powodować znaczące obciążenia związane z korespondencją, reklamacją oraz odesłaniem towaru do faktycznego sprzedawcy.

  Należy zaznaczyć, że w powszechnie obowiązujących regulacjach prawnych brak jest przepisów zakazujących dropshippingu. Niemniej jednak podejmowane są kampanie informujące konsumentów w przedmiotowym zakresie, m.in. w grudniu 2020r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, powziął działania mające na celu zwiększenie świadomości klientów e-sklepów na temat niekorzystnych dla nich zapisów w regulaminach.

  Legalność funkcjonowania sklepu w formie dropshippingu uwarunkowana jest udzieleniem konsumentowi rzetelnych i przejrzystych informacji zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020r., poz. 287 z późn. zm.), w szczególności w zakresie głównych cech umowy, określenia roli przedsiębiorcy czy wskazania podmiotu odpowiedzialnego z tytułu reklamacji. Przekazanie wymaganych danych może nastąpić w dowolny sposób (np. poprzez udostępnienie regulaminu na stronie internetowej) najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość.

  Ponadto zachęcamy do odwiedzenia platformy internetowej: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16995, na której zamieszczona jest prezentacja opisująca zasady sprzedaży w modelu dropshippingu oraz wymagające szczególnej uwagi aspekty związane z zakupami przez internet. Poniżej prezentujemy przykładowe warianty dropshippingu:

  Gdy realizujemy zakupy w sklepie internetowym zarejestrowanym w Polsce (przedsiębiorca A), ale oferującym towary sprowadzane od podmiotu z zagranicy (przedsiębiorca B) możliwe są następujące trzy główne konfiguracje:

  1. Przedsiębiorca A jest sprzedawcą, a przedsiębiorca B – dostawcą. Okoliczność najkorzystniejsza dla konsumentów, ponieważ za wszystko odpowiada polska firma i obowiązuje polskie prawo konsumenckie. Ponadto przed finalizacją transakcji można sprawdzić przedsiębiorcę, a w razie ewentualnych problemów – dochodzić roszczeń od sklepu, który jest na miejscu.

  2. Przedsiębiorca A jest pośrednikiem, ale działa w imieniu i na rzecz konsumenta, a przedsiębiorca B jest sprzedawcą. W tej sytuacji polski sklep wyraźnie wskazuje w regulaminie, że bierze na siebie niektóre lub wszystkie obowiązki sprzedawcy. Warto zapoznać się z regulaminem i sprawdzić, jakie obowiązki. Optymalnie dla konsumenta jest, aby to polski przedsiębiorca odpowiadał np. za wady towaru z tytułu rękojmi, za dostarczenie zakupów w określonym czasie czy przyjmował zwroty w przypadku odstąpienia od umowy.

  3. Przedsiębiorca A jest tylko pośrednikiem, a przedsiębiorca B – sprzedawcą. To dominująca, a jednocześnie najmniej korzystna sytuacja dla konsumentów. Pośrednik ma wobec konsumenta tylko takie obowiązki, jakie wpisał do regulaminu. Czasami nie wpisuje żadnych. W tym wariancie konsumenci często muszą samodzielnie wysyłać zwroty produktów lub reklamacje do dalekich krajów, gdzie mogą obowiązywać odmienne przepisy.

  Pułapki internetu – dropshipping

 • ZANIM KUPISZ SWOJE LOKUM

  przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami


  Zanim kupisz swoje lokum

  Chcąc kupić mieszkanie lub dom często przeznaczamy na to pieniądze, które odkładaliśmy przez długi czas, a do tego niejednokrotnie zaciągamy kredyt w banku. Dla zdecydowanej większości z nas jest to decyzja na całe życie, albo dłuższy czas. Kto nam może pomóc w wyborze nieruchomości, przedstawi nam rzetelną ofertę, sprawdzi obciążenia nieruchomości i doprowadzi do zawarcia umowy przed notariuszem, w taki sposób aby zarówno kupujący jak i sprzedający był usatysfakcjonowany?

  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów (kupujący-sprzedający) np.: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części. Wiele osób wciąż próbuje sprzedać mieszkanie bezpośrednio na wolnym rynku, ponieważ oczywiście pośrednik nieruchomości pobiera wynagrodzenie za swoją pracę – prowizję.

  Jednak warto zastanowić się, czy nie skorzystać z pomocy profesjonalisty. Oprócz znajomości rynku kupna, sprzedaży i wynajmu możemy liczyć na znajomość przepisów prawnych. Podkreślić należy, iż w związku z zawartą umową pośrednictwa, pośrednik ma prawo wglądu m. in. do ksiąg wieczystych, ewidencji sieci uzbrojenia terenu, planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czy ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego.

  Na co zwrócić uwagę, jak już zdecydujemy się skorzystać z pomocy pośrednika w obrocie nieruchomościami⁉️ Często błędnie zakładamy, iż taki pośrednik musi posiadać odpowiednią licencję. Otóż od 1 stycznia 2014 r. nie ma już obowiązku posiadania licencji przez osoby wykonujące ten zawód.

  Jak zatem jesteśmy chronieni jeżeli „coś pójdzie nie tak”⁉️ Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywanymi obowiązkami. Taka polisa stanowi zabezpieczenie dla klientów, którzy często czują obawy przed finalizacją transakcji w agencji nieruchomości. Należy podkreślić, że na chwilę obecną minimalna suma ubezpieczenia to 25 000 euro. Oczywiście pośrednik nieruchomości może wykupić polisę nadwyżkową i naprawdę warto ustalić na początku współpracy czy takową polisę posiada. Kopia dokumentu ubezpieczenia musi być załącznikiem do tej umowy, po to aby w późniejszym czasie łatwiej byłoby dochodzić ewentualnych roszczeń.

  W 2019 i 2020 roku Inspekcja Handlowa przeprowadziła łącznie 18 kontroli przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jak i rzeczoznawstwa majątkowego oraz zarządzania nieruchomościami. W powyższym temacie odnotowano 11 nieprawidłowości (61%), przy czym aż 2 związane z brakiem aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

  W razie pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem telefonu 12 448-10-30 oraz adresu e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl. Inspekcja Handlowa dołoży wszelkich starań aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, a także skutecznie rozwiązać problem i udzielić potrzebnych informacji.

 • Kontrole kulek magnetycznych – informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

  W ostatnim czasie popularność w Polsce zyskała zabawka „kulki magnetyczne”.

  Jest to zestaw 3 lub 5 milimetrowych, wielo- lub jednokolorowych magnesów o dużej sile przyciągania w kształcie kulek, bardzo atrakcyjnych wizualnie dla dzieci, których naturalnym mechanizmem poznawczym jest wkładanie przedmiotów do ust.

  W listopadzie ubiegłego roku zaalarmowała mnie obiegająca Polskę informacja o połknięciu przez dziecko kulek magnetycznych i tak mocnym ich połączeniu w jego organizmie, że konieczna była interwencja chirurgiczna.

  Podkreślam, że do silnego połączenia, uniemożliwiającego naturalne usunięcie kulek z organizmu może dochodzić wtedy, gdy siła wzajemnego przyciągania się magnesów jest zbyt wysoka. W celu jej ograniczenia, do szczegółowych wymagań bezpieczeństwa zabawek, wprowadzono pojęcie „wskaźnika strumienia magnetycznego”, który określa wartości graniczne dla magnesów i pozwala stwierdzić, jak słaby powinien być magnes, aby nie stanowił zagrożenia. Zgodnie z normą dotyczącą bezpieczeństwa zabawek, maksymalny dopuszczalny wskaźnik strumienia magnetycznego wynosi 0,5 T2mm2.

  Informuję, że jak dotychczas, na terenie województwa małopolskiego wyszukaliśmy 9 partii kulek magnetycznych, które skierowaliśmy do badań laboratoryjnych.

  Laboratorium przekazało nam wyniki badań wszystkich 9 partii. Z przykrością muszę stwierdzić, że są one bardzo złe. Każda ze zbadanych kulek przekroczyła dopuszczalny poziom wskaźnika strumienia magnetycznego, niektóre nawet ponad pięciokrotnie.

  Pomimo tego, że przedsiębiorcy chętnie wstrzymują lub wycofują kwestionowane kulki z rynku, to zgodnie z procedurą, ustalenia kontroli na bieżąco przekazuję Prezesowi UOKiK, do którego należą dalsze działania. Moi pracownicy natomiast, w dalszym ciągu monitorują rynek i w przypadku stwierdzenia pojawienia się na nim nowych kulek, z pewnością obejmiemy je kontrolą.

  Ze względu na potencjalne zagrożenie, apeluję by posiadacze tego typu zabawek nie pozwalali się nimi bawić dzieciom.

  Zachęcam też do zgłaszania wszystkich wątpliwości co do bezpieczeństwa zabawek do Inspekcji Handlowej np. telefonicznie 12 448-10-30 lub via e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl.

  Małopolski Wojewódzki
  Inspektor Inspekcji Handlowej

  Joanna Jahn-Machowska

  kulki magnetyczne

  Przykładowe zdjęcia kwestionowanych kulek, fot. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie:

 • ROWERY DLA DZIECI.

  Rowery dla dzieci - osiem reguł  Czy może być lepsza forma spędzania wolnego czasu z dziećmi, aniżeli pobyt na świeżym powietrzu? Oczywiście, że nie. Szczególnie uwzględniając wpływ ostatnich wydarzeń, izolacji i zachowywania dystansu społecznego. Warto wykorzystać obecny czas i zadbać o kondycję fizyczną, nie tylko nas dorosłych, ale przede wszystkim najmłodszych. Idealnym rozwiązaniem będą wspólne wyprawy rowerowe.

  Naukę jazdy można rozpocząć już od wczesnych lat, kupując maluchowi rowerek biegowy lub trzykołowy. Zanim jednak, jako konsumenci udamy się do sklepu w celu dokonania zakupu potrzebnego nam sprzętu, warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi zasadami wyboru bezpiecznego i odpowiedniego roweru dla naszej pociechy.

  Na co należy zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji kupna? W odpowiedzi na to pytanie może pomóc 8 REGUŁ BEZPIECZNEGO ROWERU DLA DZIECKA:

  • Oznakowanie produktu symbolem zgodności CE.
  • Umieszczenie danych producenta i importera (lub załączenie ich do wyrobu).
  • Dołączenie szczegółowej instrukcji montażu i obsługi, a także konserwacji.
  • Posiadanie trwałego oznaczenia trzonu kierownicy i siodełka, wskazującego na jaką minimalną głębokość można wsunąć daną część w ramę zabawki.
  • Wymóg opatrzenia rowerków dwukołowych ostrzeżeniem dotyczącym użytkowania na drogach oraz ewentualnej konieczności zaopatrzenia się w środki ochrony osobistej (tj. „Ostrzeżenie. Konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej”. Nie używać w ruchu ulicznym”).
  • Fakt, że rowerki dwukołowe, które z uwagi na ograniczoną wytrzymałość, sposób konstrukcji i zaprojektowania lub inne czynniki, nie są przeznaczone dla dzieci w wieku 36 miesięcy lub starszych, muszą być opatrzone odpowiednim ostrzeżeniem (tj. „Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci powyżej 36 miesiąca życia”).
  • Zasada chronienia łańcucha rowerka osłoną, w celu uniknięcia możliwości zaplątania się sznurówek czy elementów odzieży.
  • Warunek dotyczący kół bezpośrednio napędzanych pedałami, które nie mogą mieć szczelin lub otworów o szerokości przekraczającej 5 mm.

  Pragniemy nadmienić, iż rowery dla większych dzieci, nie są już traktowane jako zabawki, ale jako sprzęt sportowy. Ich konstrukcja jest bardziej skomplikowana i profesjonalna. Z uwagi na ten fakt, kupując rower dla starszego dziecka należy dodatkowo skontrolować:

  • uwidocznienie danych producenta lub importera (podmiotu, który ponosi odpowiedzialność za dany wyrób),
  • instrukcję montażu, użytkowania oraz zasady konserwacji,
  • zastosowaną metodę osłony łańcucha roweru,
  • zabezpieczenia zacisków do regulacji wysokości siodełka (niektóre mogą pozwolić dziecku na zbyt łatwą samodzielną regulację),
  • grupę wiekową i przedział wagowy (rower należy dobrać odpowiednio do wzrostu i masy dziecka),

  W każdym przypadku przed udostępnieniem sprzętu rowerowego dziecku należy sprawdzić poprawność montażu, podokręcać wszystkie śrubki, dokonać wizualnej oceny stanu urządzenia, tj. czy nie ma wystających, ostrych elementów lub krawędzi. Sprawdzić stan ogumienia i prawidłowość działania hamulców. Zawsze należy mieć na uwadze, że małe dziecko na rowerze powinno znajdować się pod nadzorem osób dorosłych.

  Obowiązkowo zalecamy pamiętać również o bezpieczeństwie – kask dla dziecka od najmłodszych lat pozwoli na wyrobienie dobrych nawyków na przyszłość.

  Życzymy satysfakcji z każdego przejechanego kilometra oraz wielu rodzinnych wypraw rowerowych przy samych wiatrach w plecy.

  W razie pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem telefonu 12 448-10-30 oraz adresu e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl. Inspekcja Handlowa dołoży wszelkich starań aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, a także skutecznie rozwiązać problem i udzielić potrzebnych informacji.

 • Bezpieczne dziecko – świadectwo homologacji na fotelikach samochodowych.

  Bezpieczne dziecko – świadectwo homologacji na fotelikach samochodowych  Zabierając swoją pociechę na wycieczkę z okazji Dnia Dziecka, bądź w daleką podróż lub nawet podczas zwykłego, codziennego przemieszczania się samochodem trzeba pamiętać o bezpieczeństwie najmłodszych.
  W celu zapewnienia dziecku bezpiecznej podróży samochodem, należy zagwarantować mu nie tylko wygodę, ale przede wszystkim maksymalne bezpieczeństwo przy zachowaniu odpowiedniego komfortu jazdy.
  Jednym z warunków jest odpowiednio dobrany fotelik samochodowy. Na rynku mamy dostęp do wielu modeli, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak również w sprzedaży na odległość, tj. za pośrednictwem internetu.
  Zalecamy, aby dokonanie zakupu odpowiedniego fotelika samochodowego poprzedziło dokładne zapoznanie się z ofertami. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na:
  - grupę wiekową i przedział wagowy – zdefiniować grupę do jakiej zakwalifikować małego pasażera,
  - formę montażu – czy oferowany fotelik jest łatwy w instalacji i obsłudze oraz w utrzymaniu czystości.

  Konsument zachęcony atrakcyjnością zakupów dokonywanych przez internet musi pamiętać, że w niektórych przypadkach zakup specjalistycznego sprzętu może ułatwić sprzedawca w sklepie stacjonarnym. Często to właśnie specjalista w danej dziedzinie udzieli potrzebnych informacji i objaśnień. Pomoże dobrać idealny fotelik dla dziecka i w sposób profesjonalny przekaże jak prawidłowo korzystać z zakupionego urządzenia, wyjaśni proces montażu oraz demontażu fotelika w samochodzie.
  Pragniemy nadmienić, że wprowadzony do oferty handlowej fotelik obowiązkowo musi posiadać świadectwo homologacji. Aby je uzyskać, urządzenie musi być zgodne z jedną z poniższych norm, tj. regulaminami: „Nr 44” lub „Nr 129” (i-Size) Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Homologacja to zapewnienie, że fotelik spełnia podstawowe wymogi bezpieczeństwa zawarte w wyżej wymienionych regulaminach.

  Informacją o uzyskanej homologacji jest pomarańczowa etykieta, na której producent podaje m.in.:
  - nazwę producenta,
  - normy według jakiej został przetestowany fotelik,
  - zakres wielkości, dla której zaprojektowano fotelik (wzrost podany w cm, waga dziecka),
  - określenie uniwersalnego zastosowania, bądź przystosowania do konkretnego modelu pojazdu,
  - europejski wskaźnik homologacji – tj. okrąg otaczający literę „E”, po której następuje numer identyfikacyjny państwa, które udzieliło homologacji.

  Przykładowy układ znaku homologacji.  Przypominamy, że świadomy konsument, a zarazem opiekun najmłodszych musi pamiętać, że homologacja zamieszczona na foteliku jest gwarancją spełnienia podstawowych wymogów bezpieczeństwa dla małych pasażerów w czasie wyjazdów.
  Kwestią wartą podkreślenia jest fakt, aby nigdy nie używać fotelika, który brał udział w zderzeniu lub wypadku drogowym. Zachęcamy również do korzystania z informacji zawartych w instrukcjach obsługi dołączonych do zakupionych produktów.
  Inspekcja Handlowa w Krakowie jest jednym z organów, które wspólnie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontrolują, by w obrocie znajdowały się wyłącznie foteliki posiadające homologację.
  W razie pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem telefonu 12 448-10-30 oraz adresu e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl. Inspekcja Handlowa dołoży wszelkich starań aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, a także skutecznie rozwiązać problem i udzielić potrzebnych informacji.

 • NIEBEZPIECZNE ZABAWKI - KULKI MAGNETYCZNE

  • Przypadkowe połknięcie magnesów lub baterii jest coraz większym problemem wśród dzieci - rodzice powinni być świadomi tego ryzyka.
  • Zwracaj uwagę na to czym bawi się twój maluch, dostosuj zabawki do jego wieku i uważaj na te, które może wykorzystać w inny niż przeznaczony sposób.
  • W związku z informacjami o wypadkach konsumenckich z kulkami magnetycznymi, UOKiK apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

  [Warszawa, 26 marca 2021 r.] Małe dzieci mogą połknąć niewielkie przedmioty w zasięgu ich rąk - klocki, monety, śrubki, pierścionki, baterie czy magnesy. Większość ciał obcych, które maluchy mogą połknąć, zazwyczaj przechodzi przez ich system trawienny, nie powodując żadnych chorób lub wewnętrznych uszkodzeń. Jednak szczególnie niebezpieczne są magnesy. Gdy dziecko spożyje kilka magnetycznych elementów, mogą się one wzajemnie przyciągać i spowodować poważny stan zapalny, pęknięcie jelit (inaczej perforację), a nawet doprowadzić do śmierci.

  - Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierają sygnały o wypadkach tego typu, w których poszkodowane zostały dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Kulki magnetyczne służą do zabawy, ze względu na swój wygląd i kształt są dla dzieci bardzo atrakcyjne. Maluchy z ciekawości sprawdzają ich działanie np. w uchu czy nosie, a co gorsza – w ustach. Może się to skończyć tragedią. Podejmujemy działania zmierzające do wyeliminowania niebezpiecznych produktów z rynku. Musimy jednak w sposób szczególny czuwać nad bezpieczeństwem dzieci, dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, a najlepiej o wyeliminowanie z zabawek dzieci przedmiotów mogących stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia najmłodszych konsumentów – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

  NIEBEZPIECZNE ZABAWKI - KULKI MAGNETYCZNE, niebieskie kulki połączone w sześcian i hasło oszczegające przed użyciem


  U dziecka, które połknęło takie elementy, sam ból brzucha jest wskazaniem by sprawdzić czy coś się dzieje, a nawet zwrócić się po pomoc lekarską. Mogą pojawić się również inne objawy, tj. gorączka czy wymioty. Szereg badań oraz analiz doprowadziło do jednoznacznego wniosku – tylko magnesy o niskim wskaźniku strumienia magnetycznego (czyli sile wzajemnego przyciągania) mogą być bezpieczne dla dzieci. Wartość graniczna tego wskaźnika wynosi 50 kG2mm2 (0,5 T2mm2) i jest określona w normie dotyczącej bezpieczeństwa zabawek. Każda wartość przekraczająca ten poziom, stanowi potencjalne ryzyko dla dziecka.

  NIEBEZPIECZNE ZABAWKI - KULKI MAGNETYCZNE, zdjęcie prześwietlenia ukazujące położenie kulek wewnątrz organizmu ludzkiego


  Kontrola kulek magnetycznych Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie wykazała, że przekraczają one normy nawet pięciokrotnie (wskaźnik strumienia magnetycznego w badanych kulkach wynosił 2,6 T2mm2 i więcej). Oprócz WIIH w Krakowie kontrole prowadzą WIIH w Łodzi, Warszawie oraz Wrocławiu. O wynikach kontroli poinformujemy wkrótce. Kulki magnetyczne niezgodne z normami są wycofywane z obrotu przez przedsiębiorców. Jeśli przedsiębiorca nie zrealizuje prawidłowo wycofania produktu, Prezes UOKiK podejmuje interwencję zapewniając wyeliminowanie niebezpiecznych produktów z rynku.

  NIEBEZPIECZNE ZABAWKI - KULKI MAGNETYCZNE, czerwone kulki połączone w sześcian i hasło zwracające uwagę aby kontrolować czym bawi się dziecko


  W większości wypadków z kulkami ich przyczyną jest połknięcie kulek magnetycznych, które mają zbyt wysoką siłę wzajemnego przyciągania, niezgodną z normą. Ta nieprawidłowość może być początkiem tragedii.

  - Żaden zakaz czy nakaz nie zastąpi zdrowego rozsądku i wyobraźni opiekuna dziecka. Pamiętajmy o tym, aby wobec małego dziecka zawsze stosować zasadę ograniczonego zaufania, a zabawki dobierajmy odpowiednio do jego wieku i etapu rozwoju. Warto czytać etykiety oraz umieszczone na nich ostrzeżenia i informacje, nawet atrakcyjne dla dziecka zabawki powinny zostać zabezpieczone wówczas, gdy zagrażają jego zdrowiu lub życiu – przypomina Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny. Nieprawidłowości związane z niewłaściwym oznakowaniem produktów lub zabawki o wątpliwej konstrukcji zgłoś Inspekcji Handlowej

  Pomoc dla konsumentów:
  Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
  E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
  Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie
  Inspekcja Handlowa – w Twoim województwie
  Link do komunikatu UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17329


 • W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

  GUS

  NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ NSP 2021
  #LiczySięKażdy


  W dniu1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

  Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

  Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

  Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:
  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

  Metody przekazywania danych:
  • samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS;
  • w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;
  • w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

  Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można zweryfikować kontaktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie lub właściwym Gminnym Biurem Spisowym.

  Ponadto, aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie będzie miał możliwości spisania się samodzielnie, ustawa o NSP 2021 zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:
  • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
  • urzędy wojewódzkie,
  • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

  Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu, zostanie opublikowana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

  Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

  Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Liczymy się dla Polski!

  Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na stronie internetowej spis.gov.pl, a od 15 marca br. dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

  W przypadku dodatkowych pytań związanych z realizacją NSP 2021 w województwie małopolskim można kontaktować się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie – tel.: +48 12 42 04 050, e mail:WBS_Krakow@stat.gov.pl .


 • Prawa Konsumenta – szczególnie ważne w okresie świątecznym.

  Okres świąteczny to czas wzmożonych zakupów i kuszących promocji.
  O tym, jakie masz prawa jako Konsument – przypomina Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej.

  Produkt Polski

  Ceny towarów Przed dokonaniem zakupu powinieneś być poinformowany w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości o cenie towaru i – jeśli go dotyczy – jego cenie jednostkowej, czyli cenie np. w przeliczeniu za litr lub kilogram. Co ważne – towar objęty promocją powinien być opatrzony ceną już zawierającą obniżkę, a nie jedynie informacją typu „-25%”.

  Zdarzają się niestety sytuacje, kiedy towar przy kasie okazuje się droższy niż na wywieszce cenowej. W takim przypadku masz prawo kupić towar po cenie korzystniejszej i nie musisz się zgadzać na odbieranie różnicy w bonie na kolejne zakupy czy na karcie podarunkowej.

  Nietrafiony prezent lub zmiana zdania po zakupach Towar kupiony przez Internet możesz zwrócić w ciągu 14 dni od jego otrzymania. W tym terminie powinieneś skierować do przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Następnie, w ciągu kolejnych 14 dni powinieneś odesłać towar, a przedsiębiorca powinien zwrócić Ci pieniądze. Uwaga! Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem pieniędzy do czasu odebrania odesłanego towaru albo odebrania od Ciebie potwierdzenia jego odesłania. Zwrócić można wiele towarów, ale do wyjątków, niepodlegających zwrotowi należą np.:
  • rzeczy wyprodukowane według Twojej specyfikacji („na specjalne zamówienie”),
  • rzeczy, które szybko się psują,
  • rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
  • płyty zawierające muzykę, filmy, czy programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli otworzyłeś opakowanie.

  Nieco inaczej sytuacja wygląda, kiedy zakupy zrobiłeś w sklepie stacjonarnym. Chociaż jest to często praktykowane, w takich sklepach przedsiębiorca nie ma obowiązku przyjęcia zwracanego, pełnowartościowego towaru. Zależy to wyłącznie od dobrej woli i praktyki sklepu. Dlatego warto wcześniej upewnić się, czy w danym sklepie przyjmowane są zwroty, a jeśli tak – to na jakich warunkach. Sprzedający, jeżeli się zgadza na przyjęcie zwrotów, może określić ich termin, obowiązek zachowania metki, zwracać pieniądze na kartę podarunkową, ograniczyć się do wymiany na inny kolor lub rozmiar itp.

  Reklamacje W przypadku, kiedy towar okazał się wadliwy, możesz go reklamować. Możesz mieć ku temu dwie, niezależne od siebie podstawy: rękojmię i gwarancję. Rękojmia przysługuje z mocy prawa, przez dwa lata od wydania towaru, a odpowiedzialnym z jej tytułu jest przedsiębiorca, który sprzedał Ci towar. Możesz żądać wymiany lub naprawy towaru, a jeżeli wada jest istotna – żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy („zwrot pieniędzy”). Paragon nie jest konieczny.

  Gwarancja jest z kolei oświadczeniem dobrowolnym, złożonym przez gwaranta (np. importera czy producenta). Nie każdy towar ma zatem „gwarancję”. Sama gwarancja, jeśli została udzielona, powinna zawierać podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień gwarancyjnych, czyli np. nazwę i adres gwaranta, czas trwania (gdy nie jest określony, są to 2 lata od wydania towaru), zasięg terytorialny i Twoje uprawnienia w przypadku stwierdzenia wad.

  Pamiętaj! Towar z promocji również możesz reklamować. Możesz też wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, a wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

  Bezpłatna pomoc Potrzebujesz pomocy konsumenckiej? Zgłoś się do Inspekcji Handlowej. Jej pracownicy udzielą Ci bezpłatnej porady albo pomogą polubownie załatwić spór. Przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej działają Stałe Sądy Polubowne oraz prowadzone są postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Do Inspekcji Handlowej możesz też zgłosić nieprawidłowości w zakresie informowania o cenach towarów czy usług.

  Kontakt: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
  ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków
  tel.: 12 448-10-30
  e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl
  www.krakow.wiih.gov.pl

 • Kontrola inspekcji handlowej - rynek nieruchomości

  - szczegóły

 • W związku z panującą epidemią koronawirusa zalecamy Państwu ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Wojewódzkim
  Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Krakowie
  oraz delegaturach w Tarnowie i Nowym Sączu.

  Przypominamy, że większość spraw (np. uzyskanie porady, przesłanie wniosku, informacji itp.) mogą Państwo załatwić w naszym Urzędzie bez osobistej wizyty: za pośrednictwem telefonu, e-mail lub ePUAP.
  Dane kontaktowe znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładkach:
  - kontakt,
  - wydziały,
  - delegatury.

 • Inspekcja Handlowa od 70 lat stoi na straży praw konsumentów i interesów gospodarczych

  70 lat temu, dekretem z 21 września 1950 r. powołana została (wtedy jeszcze) Państwowa Inspekcja Handlowa. Od początku istnienia, do jej głównych zadań należały zabezpieczenie praw konsumentów i ochrona obrotu gospodarczego.

  Dziś, Inspekcja Handlowa działa na podstawie ustawy z 15 grudnia 2000 r. Powołanych zostało 16 wojewódzkich inspektoratów, a każdy z nich obejmuje zasięgiem swojego postępowania jedno województwo.

  Inspekcja Handlowa wchodzi w skład zespolonej administracji rządowej w województwie i pod szeroko rozumianym kątem organizacyjnym, podlega wojewodzie. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów natomiast, kieruje Inspekcją w zakresie m.in. organizacji kontroli o znaczeniu krajowym oraz jest administracyjnym organem drugiej instancji, który rozpatruje odwołania od decyzji Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.

  Pomimo wyłączenia w lipcu tego roku z jej kompetencji kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Inspekcja w dalszym ciągu ma szeroki zakres działań. Zajmuje się m.in. poradnictwem konsumenckim, prowadzeniem postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i stałych sądów polubownych, dzięki którym przedsiębiorcy i konsumenci mogą polubownie załatwić spory, list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług, kontroluje przestrzeganie przez przedsiębiorców obowiązków informowania o cenach, wprowadzania do obrotu produktów, w tym np. zabawek i kotłów, bezpiecznych oraz spełniających wymagania prawne, czy też właściwej jakości paliw stałych i ciekłych. Jak bardzo potrzebne i skuteczne są przeprowadzane regularnie kontrole, można zaobserwować na przykładzie paliw ciekłych – na stacjach paliw wybranych losowo, odsetek prób, w których stwierdzono niespełnianie wymagań jakościowych w 2019 r. wynosił 1,86% (ON), 1,01% (benzyna) i 0,60% (LPG), podczas gdy w 2013 r. wynosił 5,42% (ON), 2,78% (benzyna) i 2,31% (LPG).

  W tym roku, wyjątkowa sytuacja związana z pandemią COVID-19 spowodowała, że Inspekcja Handlowa część swoich sił skierowała do przeciwdziałania jej negatywnym skutkom. Inspektorzy z Krakowa i Delegatur udzielili konsumentom kilkuset porad dotyczących m.in. wzrostu cen, usług turystycznych i imprez kulturalnych, odwołanych lotów, zamkniętych placówek rekreacyjnych, obowiązku zasłaniania ust i nosa, godzin dla seniorów czy oznakowania i importu środków ochrony indywidualnej. Przeprowadzili również kontrole tzw. produktów antycovidowych, jak maseczki i środki do dezynfekcji, sprawdzili w lokalach usługowych, czy pobierana jest opłata covidowa i wydali kilkadziesiąt opinii celnych związanych np. z rękawiczkami, przyłbicami, goglami czy kombinezonami ochronnymi. Ze względu na to, że przeważająca część tych opinii była negatywna, Inspekcja Handlowa wstrzymała już na granicy wpływ na rynek produktów niespełniających krajowych i unijnych wymagań prawnych.

  To tylko niektóre z czynności, jakie na co dzień podejmują Inspektorzy Inspekcji Handlowej, a ich działania związane z epidemią COVID-19, wciąż trwają.


  * * * * * *


  W skład Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, obejmującego swoim zasięgiem województwo małopolskie, wchodzi Inspektorat w Krakowie oraz podległe mu Delegatury w Nowym Sączu i Tarnowie.

  Inspekcją Handlową w województwie małopolskim od 11 kwietnia 2018 r. kieruje Joanna Jahn-Machowska, z wykształcenia ekonomistka, absolwentka podyplomowych studiów MBA, od lat związana z administracją państwową.

  Poza opisanymi wyżej działaniami, Inspekcja Handlowa w Krakowie zarówno włącza się w akcje informacyjno-edukacyjne, jak np. kampanię Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi PRODUKT POLSKI – KUPUJ ŚWIADOMIE, ale też podejmuje własne, jak skierowana do przedsiębiorców Przedsiębiorco, pamiętaj o cenach!, czy też dedykowane konsumentom, dotyczące ich praw reklamacyjnych lub zwrotu towaru.

  Każdy, kto chce uzyskać poradę z zakresu działania Inspekcji Handlowej lub zgłosić naruszenie prawa, może to zrobić np. telefonicznie, drogą e-mail czy też poprzez ePUAP. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej każdego Inspektoratu, dla małopolskiego – pod adresem www.krakow.wiih.gov.pl. Inspektorat w Krakowie działa również w mediach społecznościowych, można go obserwować na portalach Facebook i Twitter: @WIIHKrakow.

 • Jakość i oznakowanie odzieży - kontrole Inspekcji Handlowej w 2019 roku

  Inspekcja Handlowa w 2019 roku skontrolowała ponad dwa i pół tysiąca partii odzieży. Zakwestionowała ponad jedną czwartą z nich.
  Najgorzej wypadły garnitury i koszule zbadane w laboratorium.
  Przypominamy, o czym pamiętać i co warto wiedzieć przy zakupie ubrania.
  Pobierz raport – sprawdź, co zakwestionowali inspektorzy Inspekcji Handlowej.

 • Jak uniknąć przykrych niespodzianek jedząc na wakacjach w barze czy restauracji?
  Poznaj swoje prawa!

  • przed zamówieniem posiłku powinieneś mieć pełną informację, co zamawiasz,
  • w menu lub cenniku musi być podany pełny skład dania, w tym składniki alergenne (bez konieczności dopytywania kelnera!),
  • powinieneś znać pełną cenę: jeśli w karcie podana jest cena np. za 100 g mięsa lub ryby, to przed złożeniem zamówienia powinieneś dostać choćby przybliżoną informację o ich wielkości. Danie ma być ważone już po usmażeniu lub upieczeniu, a nie przed obróbką, kiedy jest cięższe,
  • powinieneś wiedzieć o ewentualnej, dodatkowej opłacie za obsługę (taka informacja musi być jasno i czytelnie przekazana w widocznym miejscu, np. w menu),
  • możesz zgłosić reklamację, jeśli masz zastrzeżenia do potrawy, np. dostałeś danie zimne, inne niż zamawiałeś, czy musiałeś czekać 1,5 godziny. Zgłoś to obsłudze, a w ramach reklamacji możesz domagać się np. obniżenia ceny lub wymiany dania,
  • skargę na niewłaściwą obsługę możesz zgłosić do Inspekcji Handlowej właściwej dla województwa, w którym znajduje się dany bar czy restauracja,
  • możemy pomóc w polubownym załatwieniu sporu reklamacyjnego, czy też uwzględnić skargę na niewłaściwe ceny przy planowaniu kontroli,
  • a jeśli problem dotyczy samej niewłaściwej jakości potraw (np. dostałeś zwykły ser wędzony zamiast oscypka), możesz to zgłosić do właściwej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która od 1 lipca br. przejęła nasze kompetencje w tym zakresie.

 • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych , przejęła zadania Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli artykułów żywnościowych.
 • Wzajemne uznawanie towarów – ocena zgodności i kontrole wyrobów

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008

  CEL REGULACJI

  Celem niniejszego rozporządzenia jest wzmocnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez poprawę stosowania zasady wzajemnego uznawania oraz usunięcie nieuzasadnionych barier w handlu.

  ZAKRES STOSOWANIA

  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju towarów, w tym produktów rolnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 akapit drugi TFUE, a także do decyzji administracyjnych, które właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia wydał lub zamierza wydać w odniesieniu do wszelkich takich towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim.

  ZADANIA PUNKTÓW KONTAKTOWYCH DS. PRODUKTÓW

  Państwa członkowskie wyznaczają i utrzymują na swoim terytorium punkty kontaktowe ds. produktów oraz zapewniają, aby ich punkty kontaktowe ds. produktów miały wystarczające uprawnienia i dostęp do odpowiednich zasobów potrzebnych do właściwego wykonywania swoich zadań.

  KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY
  Ministerstwo Rozwoju
  Departament Spraw Europejskich
  Punkt Kontaktowy ds. Produktów
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa (00-507 Warsaw)
  e-mail: pcp@mr.gov.pl

  Żródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/punkt-kontaktowy-do-spraw-produktow

  Punkt Kontaktowy ds. Produktów (PCP) działa w Polsce od 2009 roku. Zadaniem PCP jest udzielanie informacji na wniosek podmiotu gospodarczego lub właściwego organu innego państwa członkowskiego. Informacje mogą dotyczyć:

  • polskich przepisów technicznych jakie obowiązują dla różnych kategorii towarów, • obowiązku uzyskania zezwolenia jeszcze przed wprowadzeniem na polski rynek określonych kategorii towarów, • danych kontaktowych właściwych organów na terytorium Polski, odpowiedzialnych za ocenę i /lub kontrolę różnych grup towarów, • środków zaskarżenia i procedur odwoławczych w przypadku pojawienia się sporu między właściwymi organami a podmiotem gospodarczym związanego z oceną lub kontrolą danego towaru, • wskazania danych kontaktowych Punktów Kontaktowych ds. Produktów działających w innych państwach członkowskich.

  Organy odpowiedzialne za ocenę zgodności / kontrolę wyrobów w Polsce: Organy odpowiedzialne za procedurę oceny (kontroli) towarów w Polsce

  INFORMACJE UDZIELANE PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE

  Sposób udzielania informacji:
  • elektroniczną (e-mail)
  Formularz z zapytaniem należy przesłać na adres e-mail:
  • wpr@krakow.wiih.gov.pl,
  Termin na udzielenie odpowiedzi:
  • 15 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zapytania dotyczącego wzajemnego uznawania towarów

  Organ nie pobiera opłat za dostarczane informacje.
  Zapytania można składać w języku polskim i angielskim.

  Formularz zapytania:
  Formularz zapytania do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie

  PRZEPISY PRAWA KRAJOWEGO DOTYCZĄCE ZAKRESU KOMPETENCJI
  INSPEKCJI HANDLOWEJ:

  paliwa ciekłe

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20061691200/U/D20061200Lj.pdf
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001680/O/D20151680.pdf
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001680/O/D20151680.pdf

  biopaliwa ciekłe

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001680/O/D20151680.pdf
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001680/O/D20151680.pdf

  gaz skroplony (LPG)

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001680/O/D20151680.pdf

  sprężony gaz ziemny (CNG)

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001094/O/D20161094.pdf
  stałe

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001890/O/D20181890.pdf

  kotły na paliwo stałe

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001690/O/D20171690.pdf
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000363/O/D20190363.pdf
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002549/O/D20192549.pdf

 • Produkt Polski

 • W związku z panującą epidemią koronawirusa apelujemy do Państwa o ograniczenie osobistych wizyt
  w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Krakowie
  oraz delegaturach w Tarnowie i Nowym Sączu.

  Przypominamy, że większość spraw (np. uzyskanie porady, przesłanie wniosku, informacji itp.) mogą Państwo załatwić w naszym Urzędzie bez osobistej wizyty: za pośrednictwem telefonu, e-mail lub ePUAP. Dane kontaktowe znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładkach:
  - kontakt,
  - wydziały,
  - delegatury.

 • Od marca br. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie będzie się mieścił przy ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków.
  W związku z przeprowadzką, na przełomie lutego i marca br. mogą wystąpić przejściowe trudności w kontakcie z Inspektoratem, za co serdecznie przepraszamy.
  Dołożymy wszelkich starań by zminimalizować niedogodności związane ze zmianą naszej siedziby.
  Dotychczasowy nr tel.: 12 448-10-30, fax: 12-448-10-60, adres e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl i adres ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP pozostają bez zmian.

 • [Warszawa, 21 czerwca 2019 r.] Co roku od 2010 r. UOKiK wspólnie z różnymi instytucjami przypomina, o czym warto pamiętać podczas letnich wyjazdów. Tym razem do akcji „Przed wakacjami – co warto wiedzieć?” zaprosiliśmy Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Wspólnie chcemy zwrócić uwagę na to, gdzie jadamy i mieszkamy podczas wakacji, czyli na gastronomię i hotele.

  Mintaj zamiast dorsza, stary tłuszcz i brudne lodówki

  Bar na stacji benzynowej czy dworcowa restauracja – często podczas podróży zatrzymujemy się tu na obiad. W III kwartale 2018 r. Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK skontrolowała 169 takich miejsc – oprócz różnego rodzaju jadłodajni także kilka sklepów, gdzie można kupić posiłek. Aż w 87 proc. z nich wykryła nieprawidłowości: od złego oznakowania po oszukiwanie na rodzaju mięsa, ryby czy sera. W sumie inspektorzy sprawdzili 4975 partii produktów i zgłosili zastrzeżenia do 2180 z nich. Najwięcej nieprawidłowości (1991 zakwestionowanych partii) dotyczyło oznakowania. 240 próbek trafiło do laboratoriów UOKiK, gdzie eksperci zbadali m.in., z jakich składników kucharze przyrządzili potrawy i czy zgadzało się to z deklaracjami np. w menu. Zakwestionowali 17 proc. dań lub napojów. Łącznie nierzetelną obsługę konsumentów Inspekcja Handlowa stwierdziła w co trzeciej skontrolowanej placówce.

  Najważniejsze nieprawidłowości wykryte podczas kontroli:

  zamiana składników, np. w grillowanych kotletach „z jagnięciny” zamiast jagnięciny były wołowina, wieprzowina i drób; dorsz został zastąpiony mintajem; oscypek okazał się tańszą roladą ustrzycką,
  wydawanie za małych porcji, np. niedowaga dwóch porcji smażonej soli wyniosła w sumie 140 gramów – zamawiający zamiast deklarowanych 970 g dostali 830 g; zdarzało się też, że sprzedawcy ważyli ryby razem z tackami,
  wprowadzanie klientów w błąd, np. zamieszczenie na opakowaniu „klopsików podkarpackich” znaku „Babcine Receptury” sugerującego, że są one zrobione z prostych składników, podczas gdy zawierały błonnik grochowy i aromaty; napis „Nasze jadło ze świeżych produktów przyrządzamy, na strawę ok. 30 min. czekamy”, podczas gdy kucharz używał produktów głęboko mrożonych; wskazywanie w menu nazw produktów o ustalonej renomie (z chronionymi oznaczeniami i ekologicznych), podczas gdy w rzeczywistości lokal oferował produkty konwencjonalne np. tańszy ser solankowy zamiast sera Feta,
  brak wykazu składników oraz informacji o alergenach,
  przeterminowane produkty, np. przyprawy, sery, sosy, napoje; ponadto zdarzało się, że do smażenia był używany stary, zanieczyszczony tłuszcz,
  nieprawidłowe przechowywanie żywności i warunki sanitarne, np. brudne, nadmiernie oszronione czy niesprawne lodówki,
  niepełne informacje o cenach.

  Za fałszowanie składu potraw i wprowadzanie konsumentów w błąd grożą kary pieniężne – do 1 tys. zł do 10 proc. przychodu z poprzedniego roku. Efekt kontroli to 93 takie kary na łączna kwotę 101 tys. zł. Ponadto sprzedawcy dostali 53 mandaty karne (w sumie prawie 11 tys. zł) za wykroczenia, np. niewłaściwe warunki sanitarne czy wagi bez legalizacji. Inspektorzy skierowali także do sądu 10 wniosków o ukaranie za stosowanie przeterminowanych surowców i oszustwa. O nieprawidłowościach zawiadomili również odpowiednie organy, np. nadzór sanitarny.

  Jesz w barze lub restauracji? Poznaj swoje prawa:

  1. Pełna informacja o potrawie. Przed zamówieniem posiłku powinieneś wiedzieć, co zamawiasz. W menu lub cenniku musi być podany pełny skład dania, w tym składniki alergenne. Nie może być tak, że musisz o te informacje dopytywać kelnera.
  2. Pełna informacja o cenie. Jeśli w karcie podana jest cena np. za 100 g mięsa lub ryby, to przed złożeniem zamówienia powinieneś dostać choćby przybliżoną informację o ich wielkości. Pamiętaj, danie ma być ważone już po usmażeniu lub upieczeniu, a nie przed obróbką, kiedy jest cięższe. Jeśli restauracja pobiera obowiązkową opłatę za obsługę, to musi o tym jasno i czytelnie informować w widocznym miejscu, np. w menu.
  3. Reklamacja. Gdy masz zastrzeżenia do potrawy, np. zamawiałeś pizzę z szynką, a dostałeś z pieczarkami albo zupa jest zimna, ryba przypalona, a kelner kazał ci czekać półtorej godziny, jak najszybciej zgłoś to obsłudze, a najlepiej właścicielowi lub kierownikowi placówki, jeśli są na miejscu. W ramach reklamacji możesz domagać się np. obniżenia ceny lub wymiany dania. Pamiętaj jednak, że nie dotyczy to subiektywnych wrażeń, czyli że nie możesz złożyć reklamacji tylko dlatego, że obiad ci nie smakował.
  4. Zgłoszenie do Inspekcji Handlowej. Jeśli masz zastrzeżenia związane z jakością usług gastronomicznych, zawiadom odpowiedniWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Napisz, jakiej restauracji dotyczą, dołącz dokumentację. Przykładowo jeśli w cenniku była informacja, że dorsz kosztuje 10 zł bez wskazania, że to cena za 100 g, a zapłaciłeś 35 zł, wyślij zdjęcie cennika i paragonu. IH uwzględnia skargi przy planowaniu kontroli. Jeśli restauracja odrzuciła twoją reklamację, możesz także złożyć wniosek do inspekcji o polubowne rozstrzygnięcie sporu .

  Szczegółów kontroli szukaj na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej .

  Posiłki w hotelu

  Przed zawarciem umowy z organizatorem turystycznym, hotelem lub pośrednikiem, warto upewnić się, co dokładnie znajduje się w ofercie danego obiektu. Zwróć uwagę, w jakich godzinach będą wydawane posiłki, ile restauracji zapewnia hotel, gdzie są usytuowane. Przedsiębiorca powinien wywiązać się ze wszystkich elementów umowy. Szczególną uwagę należy poświęcić wyjazdom „all inclusive”, organizatorzy przewidzieli bowiem dla nich nowe kategorie „all inclusive soft” - pomniejszony np. o przekąski lub niektóre rodzaje napoi, czy „all inclusive ultra” z dodatkowymi udogodnieniami.

  Po więcej informacji zapraszamy na stronę Europejskiego Centrum Konsumenckiego .

  Pomoc dla konsumentów:

  Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
  E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
  Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie
  Regionalne Ośrodki Konsumenckie: 22 299 60 90 – Dlakonsumenta.pl
  Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej
  Europejskie Centrum Konsumenckie – w sprawach transgranicznych

  Informacja z wyników kontroli funkcjonowania placówek gastronomicznych.
 • Zgodnie z zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dzień 2 maja br. (czwartek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej. W zamian, urzędy będą otwarte w sobotę, 11 maja br.
  Link do zarządzenia: https://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/2-maja-dniem-wolnym-od-pracy-w-urzedach-administracji-rzadowej
 • Zachęcamy do ich obejrzenia, dostępne są pod adresem:
  https://www.youtube.com/channel/UC7M1IAGD66uK6utuEm6FW_w
 • Powyższe stwierdzenie nie jest prawdziwe.
  Inspekcja Handlowa w Krakowie przeprowadza kontrole na podstawie ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie.

  Zajmują się tym inspektorzy Wydziału Kontroli Artykułów Nieżywnościowych i Usług oraz Delegatury w Tarnowie i Nowym Sączu.

 • W odniesieniu do opublikowanego 14 grudnia br. na portalu wyborcza.pl Kraków artykułu pt. „Napój Mózgoyeb na ladach krakowskich sklepów. Prof. Bralczyk: To prowokacja”, w którym podniesiono m.in., iż Inspekcja Handlowa pozytywnie przyjęła nazwę ww. napoju,

  Inspekcja Handlowa w Krakowie informuje, że:
  zarówno ona, jak i jej delegatury w Nowym Sączu i Tarnowie
  nie wydawały żadnej opinii w przedmiotowej sprawie.

 • Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA na terenie województwa śląskiego oraz miasta Krakowa. Stopień alarmowy ALFA został wprowadzony w związku z 24. Sesją Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP 24) i będzie obowiązywać przez okres jej trwania (od 26 listopada od godziny 00:00 do 15 grudnia do godziny 23:59). Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

  Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli.

  Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA mieszkańcy województwa śląskiego i Krakowa powinni zwrócić szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

  Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.

  W przypadku wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (ALFA) organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego:

  • prowadzą, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym
  • zalecają podległemu personelowi informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności
  • informują podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia
  • zapewniają dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów
  • prowadzą kontrolę pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów
  • sprawdzają, na zewnątrz i od wewnątrz, budynki będące w stałym użyciu w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów
  • sprawdzają działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
  • dokonują, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, sprawdzenia działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu
  • dokonują przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych.

  (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP). Źródło:https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/18486,Szczegolne-srodki-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-konferencja-COP-24-w-woj-slaskim-i-.htmls"

 • Sporą grupę konsumentów zgłaszających się do Inspekcji Handlowej stanowią osoby, które zawarły umowę poza lokalem przedsiębiorstwa – na pokazie zorganizowanym np. w hotelu, czy podczas turnusu rehabilitacyjnego lub wycieczki. Są to najczęściej osoby starsze, mające stałe ale niskie dochody, będące grupą docelową dla przedsiębiorców prowadzących tego typu formę sprzedaży. Konsumenci zawierający umowy kupna-sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, mają problemy zarówno z odstąpieniem od nich, jak i ze zwrotem towaru, którego jakość okazuje się nieadekwatna do wysokiej ceny. Specyficzna forma takiej sprzedaży powoduje, iż konsumenci podejmują decyzję o zakupie pod wpływem chwili, w sposób nieprzemyślany i będąc niejednokrotnie wprowadzonymi w błąd, co do jakości, przeznaczenia i ceny oferowanego produktu.

  Warto zatem przypomnieć, jakie prawa przysługują konsumentom w przypadku zawarcia takiej umowy i gdzie mogą szukać pomocy w przypadku niemożności ich wyegzekwowania.

  Podstawowe przepisy w powyższym zakresie znajdziemy w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.).

  Zgodnie z regulacjami w niej zawartymi, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, sprzedający powinien przekazać konsumentowi dokument umowy lub potwierdzenie jej zawarcia na papierze lub – za zgodą kupującego – na innym trwałym nośniku. Najpóźniej w chwili zawarcia takiej umowy ma on obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały m.in. o:

  • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach;
  • sposobie i terminie:
   - spełnienia świadczenia oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji,
   - wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy;
  • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument.
  Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu. Należy pamiętać, iż uprawnienie to nie przysługuje w przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych. Tam przyjęcie zwrotu towaru zależy od dobrej woli sprzedawcy.

  Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez konsumenta stosownego oświadczenia. Jego forma może być dowolna, ale dla celów dowodowych najlepiej uczynić to na piśmie, zachowując potwierdzenie wysłania. Oświadczenie można sformułować samodzielnie lub skorzystać z gotowego formularza.

  Gdy dojdzie do takiego odstąpienia od umowy, sprzedawca musi niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia – zwrócić konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Pieniądze powinny zostać zwrócone w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych należności.

  Na konsumencie natomiast ciąży obowiązek bezzwłocznego odesłania towaru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Co ważne termin zwrotu towaru nie obowiązuje, jeżeli sprzedawca zobowiązał się, że sam go odbierze od konsumenta.

  Należy również pamiętać, iż to konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania czy nadania), chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował kupującego o konieczności ich poniesienia.

  Ponadto konsument odpowiada wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w przypadku korzystania z niej w nieodpowiedni sposób. Ma on prawo zbadać funkcjonowanie i charakter towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić kupując towar w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

  Jeśli przedsiębiorca odmawia przyjęcia zwrotu towaru w ustawowym terminie, konsument może skorzystać z pomocy organizacji konsumenckich czy instytucji, których ustawowym obowiązkiem jest ochrona praw i interesów konsumentów. Taką instytucją jest między innymi Inspekcja Handlowa. Aby rozwiązać powstały problem, konsument może złożyć wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu, którego celem jest polubowne i dobrowolne dojście do porozumienia obu stron, czy też skorzystać z pomocy Stałego Sądu Polubownego działającego przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.

  Informacje dotyczące postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich, czy też dotyczące Stałego Sądu Polubownego są dostępne pod linkami: Pozasądowe Rozwiązywanie Sporów:

  http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/przebieg_postepowania
  Stały Sąd Polubowny: http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/tryb_postepowania

  Przypominamy również o kampanii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Seniorze, uważaj!”, której celem jest ostrzeżenie konsumentów przed nieuczciwymi zachowaniami niektórych przedsiębiorców w trakcie zawierania umów poza lokalem, czyli na pokazach czy w domach. Zachęcamy zatem do odwiedzenia strony Urzędu i obejrzenia materiałów informacyjnych:

  https://uokik.gov.pl/dzialania_edukacyjne_konsumenci.php#faq3380

 • Rozpoczął się czas wakacji, który dla wielu – poza okazją do odpoczynku – jest też szansą na zarobienie dodatkowych pieniędzy.

  Jeżeli planujesz podjąć dodatkową (lub stałą) pracę w restauracji lub sklepie, w którym oferowane są środki spożywcze, pamiętaj o tym, że powinieneś wykonać odpowiednie badania. Na ich podstawie lekarz wystawi orzeczenie, które pozwala na podjęcie takiej pracy. Ma to na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób, które mogą zagrażać Tobie, osobom dla których świadczona będzie praca, czy też Konsumentom.

  Wykonując takie badania zyskasz pewność, że pracując, nie stwarzasz zagrożenia dla innych oraz poszerzysz wiedzę na temat stanu swojego zdrowia. Jeżeli przy przed podjęciem pracy, Twój Pracodawca nie skieruje Cię na badania, mające na celu uzyskanie orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych, przypomnij mu o tym, bo to on ponosi konsekwencje z tytułu zatrudniania przy pracy wymagającej kontaktu z żywnością osób bez stosownych badań.

  Obowiązek ten wynika z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.), zgodnie z którym: Osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

  O badaniach do celów sanitarno-epidemiologicznych (i nie tylko) możesz przeczytać również na stronach:
  Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl/
  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie https://wsse.krakow.pl/page/

 • Konsumencie, potrzebujesz pomocy w związku z obligacjami GetBack?

  Zapoznaj się ze schematem informacyjnym,
  dotyczącym obligacji korporacyjnych.

  Złóż reklamację.
  Poniżej zamieszczamy również wspomniane w schemacie wzory reklamacji:
  wzór reklamacji I - kierowanej do GetBack S.A. w restrukturyzacji
  wzór reklamacji II - kierowanej do banku, domu maklerskiego lub innego pośrednika (jeżeli w proces sprzedaży był włączony więcej niż jeden pośrednik, należy złożyć reklamację do każdego z tych podmiotów).

  Powiadom UOKiK.
  Wypełnij, podpisz i prześlij - pomoże to UOKiK'owi zebrać solidny materiał dowodowy, potrzebny do wydania decyzji w postępowaniach administracyjnych.

 • Reklamacja i polubowne załatwienie sporu w przypadku nieudanej wycieczki.

  Planowany z wielomiesięcznym wyprzedzeniem urlop, znalezienie wymarzonego miejsca na jego spędzenie, wreszcie zakup wycieczki i… Rozczarowanie? Poniżej znajdują się informacje, jak polubownie dochodzić swoich roszczeń, kiedy okaże się, że jednak wyjazd nie spełnił naszych oczekiwań.

  Czyja odpowiedzialność?
  Organizatora turystyki, czyli przedsiębiorcy organizującego imprezę turystyczną.

  W jakich sytuacjach?
  Kiedy organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy (np. brak basenu przy hotelu, czy fakultatywnych wycieczek).

  Jaki jest termin na złożenie reklamacji?
  Powinniśmy niezwłocznie zawiadomić wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi (zawarta wcześniej umowa powinna jednoznacznie określać obowiązek klienta w tym zakresie).
  Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, klient może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy (wzór można znaleźć np. na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php).

  Czego można się domagać?
  • obniżenia ceny imprezy,
  • naprawienia szkody powstałej z powodu niemożliwości wykonania „świadczenia zastępczego”, albo też
  • odstąpić od umowy.

  Jaki jest czas i sposób odpowiedzi na reklamację?
  Odmowa uwzględnienia reklamacji wymaga szczegółowego uzasadnienia na piśmie. Jeżeli zaś organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji złożonej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia imprezy – w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej – w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

  Kiedy organizator nie ponosi odpowiedzialności?
  W momencie, kiedy niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
  • działaniem lub zaniechaniem klienta,
  • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
  • siłą wyższą (np. trąbą powietrzną, sztormem, śnieżycą).

  Co można zrobić, kiedy organizator pomimo zasadnej reklamacji, nie chce jej uwzględnić? Czy jedyną drogą jest złożenie pozwu do sądu powszechnego?
  Nie! Sprawę można za pomocą Inspekcji Handlowej załatwić polubownie w drodze pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego lub postępowania przed Stałym Sądem Polubownym.

  1. Pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego
  Postępowanie to wszczyna się na wniosek złożony do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Należy pamiętać, że udział w nim jest dobrowolny.

  Charakteryzuje je w szczególności:
  - co do zasady brak kosztów,
  - szybkość,
  - dobrowolność udziału,
  - bezstronność,
  - poufność,
  - atmosfera budowania wzajemnego porozumienia,
  - satysfakcja z polubownego rozwiązania sporu.

  Dwa sposoby dojścia do rozwiązania sporu:
  Mediacja, czyli umożliwienie zbliżenia stanowisk stron. Takie postępowanie ma na celu dojście do porozumienia stron sporu. Osoba je prowadząca nie ocenia racji stron i zachowuje neutralną postawę. Jej podstawowym zadaniem jest w szczególności ułatwianie komunikacji między stronami sporu.
  Koncyliacja, czyli przedstawienie stronom sposobu rozwiązania sporu. W takim postępowaniu osoba je prowadząca proponuje rozwiązanie sporu, po uprzednim zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy z zastrzeżeniem, że propozycja może różnić się od żądania wnioskodawcy. Strony sporu mogą się do niej zastosować lub nie.

  Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku, znajdują się np. na stronie internetowej Inspekcji Handlowej w Krakowie (http://krakow.wiih.gov.pl/), w zakładce „Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich (ADR)”.

  2. Rozpatrzenie sporu przez Stały Sąd Polubowny
  Postępowanie to wszczyna się na wniosek złożony do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Należy pamiętać, że analogicznie, jak w przypadku pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, udział w nim jest dobrowolny.

  Rozpatrzenie sporu odbywa się na jawnej rozprawie, w której udział biorą: 2 arbitrów: jeden wyznaczony przez organizacje reprezentujące konsumentów, jeden wyznaczony przez organizacje reprezentujące przedsiębiorców oraz arbiter przewodniczący.

  Po otwarciu rozprawy, arbiter przewodniczący udziela stronom głosu, w pierwszej kolejności powodowi (najczęściej konsumentowi), a następnie pozwanemu. Arbiter przewodniczący po wysłuchaniu wyjaśnień stron, skłania je do pojednania i zawarcia ugody.

  Ugoda (np. strony częściowo ustępują od swoich roszczeń) zawarta przed sądem polubownym ma moc prawną ugody zawartej przed sądem powszechnym. Ma charakter ostateczny i stronom nie przysługuje od niej środek zaskarżenia.

  W przypadku gdy ugoda nie zostaje zawarta:
  • strony przedstawiają swoje twierdzenia, żądania, mogą zgłaszać wnioski dowodowe,
  • po wyjaśnieniu sprawy, sąd zamyka rozprawę i odbywa niejawną naradę,
  • zapada wyrok - zasądzający lub oddalający powództwo.

  Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed tym sądem, po ich uznaniu albo stwierdzeniu przez sąd powszechny jego wykonalności. O stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego sąd powszechny orzeka na wniosek strony.

  Zdarza się jednak, że strona niezadowolona z rozwiązania sporu przez Stały Sąd Polubowny nie chce wykonać wyroku. Strona, która wygrała proces może wystąpić do sądu powszechnego o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, a następnie roszczenia mogą być dochodzone w postępowaniu egzekucyjnym.

  Od wyroku sądu polubownego stronom nie przysługuje odwołanie, lecz skarga do sądu powszechnego o jego uchylenie, co do zasady w terminie 2 miesięcy od dnia jego doręczenia lub jeżeli strona wniosła o uzupełnienie, sprostowanie bądź wykładnię wyroku – w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia przez sąd polubowny orzeczenia rozstrzygającego o tym wniosku.

  Wyrok sądu polubownego może zostać uchylony przez sąd powszechny, wyłącznie w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia skargi o jego uchylenie.

  Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku, znajdują się np. na stronie internetowej Inspekcji Handlowej w Krakowie (http://krakow.wiih.gov.pl/), w zakładce „Stały Sąd Polubowny”.

  Już po raz dziewiąty w ramach wspólnej akcji „Przed wakacjami – co warto wiedzieć?”, 53 instytucje przygotowały porady pomocne dla osób, które planują urlop. W tym roku dowiesz się z nich m.in. jak zaoszczędzić czas przed wyjazdem, załatwiając formalności on-line, jak płacić kartą za granicą czy co można zrobić w przypadku kłopotów z wynajmem samochodu. Przydatnych informacji z niemal wszystkich dziedzin – od bezpieczeństwa po kwestie zdrowotne i przyrodnicze - szukaj na stronach uczestników projektu:

  • Nowe prawa podróżnych – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Jak zaoszczędzić czas przed wyjazdem, załatwiając formalności on-line – Ministerstwo Cyfryzacji
  • Co legalnie można przewieźć przez granicę, jak jest opodatkowana wakacyjna praca, dlaczego warto brać paragon – Ministerstwo Finansów
  • Korzystaj z narzędzi konsularnych MSZ i podróżuj bezpieczniej – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  • Praktyczne kompendium wiedzy na temat wakacyjnych zniżek i rabatów dla rodzin 3+ - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Odpoczywaj na wsi, korzystaj z agroturystyki - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Poradnik bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz baza, w której sprawdzisz organizatora wyjazduMinisterstwo Edukacji Narodowej
  • Jedziesz za granicę? Sprawdź, jakich pamiątek nie kupować, aby nie narazić się na kłopoty – Ministerstwo Środowiska
  • Spokojne i bezpieczne wakacje dzięki Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu – Ministerstwo Sportu i Turystyki
  Co warto wiedzieć przed zakupem ubezpieczenia na wakacyjny wyjazd, a także na co uważać, korzystając z karty bankowej za granicą – Rzecznik Finansowy
  • Jak korzystać z aplikacji, by nasz telefon lub smartwatch był pomocnym przyjacielem, a nie szpiegiem –Urząd Ochrony Danych Osobowych
  • Jaki prowiant zabrać na plażę, a jaki na wędrówkę? Czym i w jakich ilościach się chłodzić w upały? - Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej
  • Produkty ekologiczne, regionalne i tradycyjne - Główny Inspektorat Jakości Rolno-Spożywczej
  • Jak znaleźć właściwy pociąg, gdzie kupić bilet, jak sprawdzić promocje czy ulgi? Porady dla niepełnosprawnych, rodziców, rowerzystów - Urząd Transportu Kolejowego
  • Ważne informacje dla pływaków, żeglarzy, kajakarzy i wioślarzy. Co zrobić, gdy widzimy, że ktoś tonie? – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • Jak postępować w czasie burzy i upałów, a także jak się bezpiecznie opalać? - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
  • Zasady bezpieczeństwa w górach. Jak wędrować po Tatrach? - Tatrzański Park Narodowy
  • Co konsument energii i gazu powinien wiedzieć przed wyjazdem na urlop? - Urząd Regulacji Energetyki
  • Dowiedz się, jakie numery alarmowe warto znać oraz jak uniknąć wysokich opłat podczas letniego odpoczynku – Urząd Komunikacji Elektronicznej
  • Jak sobie poradzić, gdy pojawiają się problemy ze strony linii lotniczej, hotelu lub firmy wynajmującej auta? – Europejskie Centrum Konsumenckie Polska
  • Zadbaj o to, aby zdjęcia i filmy z wakacyjnych przygód nie wpędziły cię w kłopoty - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
  • Bezpieczna wyprawa do lasu: co ze sobą zabrać, jak się zabezpieczyć przed kleszczami, jak znaleźć drogę powrotną, najlepsze leśne aplikacje – Lasy Państwowe
  • Jak dobrze przygotować się do podróży za granicę i sprawnie przejść odprawę graniczną - Straż Graniczna
  • Podróże ze zwierzętami, przywóz zagranicznej żywności na własny użytek – Główny Inspektorat Weterynarii
  • Co zrobić, gdy nasz lekarz rodzinny przebywa na urlopie oraz wiele innych praktycznych porad dotyczących profilaktyki czy ubezpieczenia zdrowotnego - Rzecznik Praw Pacjenta
  • Jak się leczyć podczas urlopu w kraju i za granicą - Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Hotel, schronisko, pensjonat - zapoznaj się z zasadami postępowania w przypadku pożaru - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  • Jak zabezpieczyć mieszkanie przed wyjazdem, jakich zasad przestrzegać w górach, nad wodą i podczas wykonywania prac polowych – Komenda Główna Policji
  • Jak bezpiecznie podróżować rowerem, samochodem, motocyklem, pieszo - Instytut Transportu Samochodowego
  • 10 zasad bezpiecznej podróży koleją - Komenda Główna Straży Ochrony Kolei
  • Jak zaplanować wyjazd, by ominęły cię nieprzyjemne sytuacje? Porady dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, bagażu, przydatne telefony – Polska Organizacja Turystyczna
  • prawach pasażerów transportu lotniczego w sytuacji opóźnionego/odwołanego lotu oraz odmowy przyjęcia na pokład samolotu - Urząd Lotnictwa Cywilnego
  • Ważne informacje dla kierowców: sprawdź, gdzie są utrudnienia drogowe i gdzie można odpocząć podczas jazdy – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  • czym należy pamiętać podczas urlopu na Mazurach – Mazurski Park Krajobrazowy
  • Bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji - Rzecznik Praw Dziecka
  • Jak skutecznie przygotować się do wyjazdu na wakacje: za granicę, nad wodę, do miasta czy na pieszą wędrówkę - Główny Inspektorat Sanitarny
  • Zobacz, jakie masz prawa, gdy spóźnia się samolot - Stowarzyszenie Praw Pasażerów „Przyjazne Latanie”

  W akcji biorą także udział Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej:

  Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław

 • [Warszawa, 22 lutego 2018 r.] Chcesz porównać ceny w różnych sklepach i robisz zdjęcie? Masz zamiar sprawdzić, jakie składniki zawiera dany produkt i skanujesz telefonem kod kreskowy? Zdarza się, że ochrona bezprawnie zabrania takich działań.

  - Sklepy nie mogą zakazywać takich praktyk. Jednym z podstawowych praw konsumenta jest możliwość swobodnego wyboru oferty, która mu najbardziej odpowiada pod względem ceny czy właściwości produktu. Musi mieć więc możliwość porównania, co może zrobić na różne sposoby, także poprzez aplikacje czy zdjęcia – podkreśla Marek Niechciał, prezes UOKiK.

  Pod koniec stycznia urząd wystąpił do Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, która zrzesza 14 firm prowadzących sieci handlowe, m.in. Auchan, Tesco, Carrefour, Biedronkę, Żabkę, Castoramę. Wysłał też pisma do 11 innych przedsiębiorców, m.in. prowadzących sklepy Lewiatan, Rossmann, Piotr i Paweł, Top Market. Ostrzega w nich, że zakaz fotografowania czy skanowania utrudnia konsumentom porównywanie cen. Może to stanowić nieuczciwą praktykę rynkową naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. A za to może grozić kara pieniężna do 10 proc. obrotu osiągniętego przez firmę w poprzednim roku.

  Na razie UOKiK prosi przedsiębiorców o wyjaśnienia. Chcemy się dowiedzieć, czy zdarzają się tam podobne praktyki, czy istnieją wewnętrzne regulaminy dotyczące fotografowania lub skanowania i czy w związku z zastrzeżeniami prezesa urzędu firmy zamierzają zmienić swoją politykę w tej kwestii.

  Dodatkowe informacje dla mediów:
  Biuro Prasowe UOKiK
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel. 695 902 088
  E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
  Twitter: @UOKiKgovPL
 • [Warszawa, 21 lutego 2018 r.] Przedstawiciele tej firmy odwiedzając mnie w domu zaproponowali mi tańszą energię twierdząc że (…) dostawca energii zostanie ten sam tylko zmieni się cena na niższą. - to jedna z wielu skarg, jakie wpływały do UOKIK, rzeczników konsumentów oraz Urzędu Regulacji Energetyki

  Wprowadzanie w błąd

  Autorzy zawiadomień twierdzili, że zostali wprowadzeni w błąd przez spółki sprzedające energię elektryczną: Novum, Energetyczne Centrum (przedsiębiorca jest również sprzedawcą gazu) oraz Energa-Obrót. Osoby reprezentujące te firmy, podczas wizyty w domu podawali się za przedstawicieli dotychczasowego sprzedawcy prądu. Informowali że konieczna jest zmiana umowy, a jako powody przedstawiali m.in. konieczność aneksowania kontraktu, zmiany przepisów prawa, czy likwidację obecnego sprzedawcy energii. Zapewniali przy tym, że rachunki będą niższe, a przedstawiciele Energetycznego Centrum straszyli nawet, że brak podpisu skutkować będzie wyłączeniem prądu. Po pewnym czasie okazywało się, że w rzeczywistości konsumenci podpisali umowę z nowym przedsiębiorcą, a zamiast obiecywanych korzyści finansowych musieli co miesiąc opłacać wyższe rachunki za energie elektryczną.

  Fragment jednej ze skarg:
  Miało być taniej, a jest 100% drożej. Do tej pory rachunki za prąd były w wysokości około 50 do 70 zł miesięcznie, a te z Novum są po ponad 100 zł.

  Ponadto spółki Novum i Energetycznego Centrum nie informowały, że konsumenci będą musieli opłacać dwie faktury. Pierwszą za dystrybucję energii od poprzedniego operatora, a drugą za sprzedaż – od nowego przedsiębiorcy. Z kolei klienci Energa-Obrót musieli ponosić koszty dodatkowej opłaty handlowej.
  - Na szczególną krytykę zasługuje fakt, że oferta skierowana była głównie do osób starszych. Przedsiębiorcy mogli wykorzystać, że seniorzy mają wysoki poziom zaufania do innych ludzi i nie przypuszczają, że miły, dobrze ubrany akwizytor może wprowadzać ich w błąd- mówi Prezes UOKiK, Marek Niechciał

  Urząd zakwestionował również, że przedsiębiorcy nie zostawiali konsumentom podpisanych dokumentów (Energetyczne Centrum, Energa-Obrót), nie informowali o prawie odstąpienia od umowy (Energetyczne Centrum, Novum) i nie przekazywali wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (Energetyczne Centrum). Zgodnie z prawem, konsument ma 14 dni na rezygnację z umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy (np. podczas wizyty akwizytora w domu). Działania spółek utrudniały odstąpienie od kontraktu.

  Dodatkowo Energetyczne Centrum nie respektowało oświadczeń o odstąpieniu od umowy. Pomimo tego, że konsumenci wysłali takie dokumenty, spółka kontynuowała proces zmiany sprzedawcy i wysyłała wezwania do zapłaty. Przedsiębiorca nie informował również, że konsumenci muszą podpisać dodatkowe umowy, dotyczące ochrony ubezpieczeniowej i prywatnej opieki medycznej. Były one dodatkowo płatne, a rezygnacja nich mogła oznaczać konieczność zapłaty kary umownej. W decyzji dotyczącej Energa-Obrót urząd zakwestionował również praktyki spółki stosowane podczas rozmów telefonicznych. Między innymi przedstawiciele spółki nie informowali o dodatkowej opłacie handlowej doliczanej do rachunku.

  Zobowiązanie Energetycznego Centrum

  Spółka zobowiązała się do zaniechania zakwestionowanych praktyk. Zwróci lub umorzy konsumentom, którzy rozwiązali umowy wszelkie koszty jakie ponieśli z tego tytułu oraz wypłaci im rekompensatę w wysokości 30 zł. 15 zł otrzymają z kolei klienci, którym udało się odstąpić od umowy w terminie przewidzianym przez prawo lub kontrakt wygasł. Dotyczy to osób, które w ciągu roku od zawarcia umowy złożyły skargę dotyczącą kwestionowanych praktyk – bezpośrednio do przedsiębiorcy, UOKiK, URE lub organizacji chroniącej konsumentów. Jeżeli pomimo złożenia reklamacji i skargi konsumenci przedłużyli okres obowiązywania umowy dostaną rekompensatę w wysokości 30 zł.

  Zobowiązanie Novum

  Zobowiązanie spółki dotyczy m.in. osób, które złożyły skargę w ciągu czterech miesięcy od podpisania umowy. Skorzystają z niego także konsumenci, którzy poskarżyli się później – jeżeli przy zawarciu umowy nie podpisali oświadczenia, w którym m.in. potwierdzili świadomość, że Novum jest konkurencyjnym podmiotem wobec innych sprzedawców energii.

  Energetyczne Centrum i Novum muszą powiadomić listownie konsumentów o swoim zobowiązaniu oraz złożyć do UOKiK sprawozdanie z jego realizacji.

  Zobowiązanie Energi-Obrót

  Klienci Energi-Obrót mogą liczyć na rekompensatę 56 zł.
  Dostaną ją m.in. osoby, które w trakcie wizyty akwizytora zostały wprowadzone w błąd, jeżeli złożyły wcześniej reklamację do spółki z tego powodu. Nie ma przy tym znaczenia, czy nadal są klientami Energi-Obrót.

  Rekompensatę w tej samej wysokości otrzymają także wszyscy, którzy zdecydowali się na skorzystanie z oferty Gwarancja Stałej Ceny, ponieważ nie zostali poinformowani o dodatkowej opłacie handlowej. Otrzymają również propozycję nowej oferty lub będą mogli rozwiązać umowę i skorzystać z innej oferty lub taryfy Energi-Obrót, a także zdecydować się na zmianę sprzedawcę energii elektrycznej.

  Spółka powiadomi konsumentów listownie o rekompensatach pieniężnych, zamieści również informację o decyzji na swojej stronie internetowej. Będzie musiała również złożyć sprawozdanie z realizacji swojego zobowiązania.

  - Dzięki zobowiązaniom konsumenci, którzy musieli ponieść wysokie koszty rozwiązania umowy otrzymają z powrotem pieniądze, które zapłacili. Mogło to być od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Gdyby nie nasze decyzje musieliby walczyć w sądzie o zwrot tej kwoty. Dodatkowo otrzymają rekompensatę finansową – mówi prezes UOKiK, Marek Niechciał.

  Szczegóły dotyczące zobowiązań Energetycznego Centrum, Novum oraz Energi-Obrót będzie można znaleźć w decyzjach, które są na stronie internetowej UOKiK.

  Opisane decyzje są prawomocne, co oznacza, że spółki muszą rozpocząć realizację swoich zobowiązań.

  Uwaga na umowy telekomunikacyjne i energetyczne!

  W przeszłości urząd wydawał decyzje dotyczące innych sprzedawców energii, którzy wprowadzali konsumentów w błąd. Przykładowo, w ubiegłym roku do zmiany praktyk zobowiązały się spółki: Polski Prąd oraz Multimedia Polska Energia. Ponadto w grudniu 2016 r. UOKiK nałożył na innego przedsiębiorcę - Polski Prąd i Gaz karę finansową ponad 10 mln zł.Ta decyzja nie jest prawomocna.Ponadto w Urzędzie Regulacji Energetyki toczy się postępowanie w sprawie cofnięcia temu przedsiębiorcy koncesji na obrót energią elektryczną.

  - Problem podszywania się akwizytorów pod dotychczasowych dostawców dotyczy głównie sprzedawców prądu, a także usług telekomunikacyjnych. Apeluję do osób starszych o ostrożność przy zawieraniu tego typu umów. Proszę pamiętać, że nie ma obowiązku podpisania umowy w obecności przedstawiciela handlowego. Lepiej poprosić o pozostawienie przez niego danych lub proponowanej umowy. Potem, przede wszystkim trzeba sprawdzić, z kim mamy do czynienia. Najlepiej zadzwonić pod numer telefon dotychczasowego sprzedawcy, który można znaleźć na fakturze i zapytać, czy to jego akwizytor był w naszym domu. Zachęcam też do składania reklamacji u przedsiębiorców, którzy wprowadzili nas w błąd. Skargi, które złożyli konsumenci mogą później stanowić podstawę kształtowania zobowiązań w decyzjach UOKiK – radzi prezes urzędu, Marek Niechciał.

  Przypominamy również, że konsumenci mogą liczyć na bezpłatną pomoc rzeczników konsumentów, organizacji konsumenckich. Porad udziela także Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowychprzy Urzędzie Regulacji Energetyki.

  Dodatkowe informacje dla mediów:
  Biuro Prasowe UOKiK
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel. 695 902 088, 22 55 60 430
  E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
  Twitter: @UOKiKgovPL
 • [Warszawa, 19 lutego 2018 r.] Wycieczka z pokazem garnków, oferowanie lamp do naświetlania podczas wykładu, prezentacja masażerów, badania połączone ze sprzedażą suplementów diety – podczas takich spotkań często dochodzi do nieprawidłowości. Zdarza się, że wprowadzeni w błąd konsumenci decydują się na niepotrzebny i zbyt drogi zakup, a potem mają problemy ze zwrotem lub reklamacją. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stara się unormować rynek zakupów na prezentacjach. Właśnie wydał 6 decyzji. Na 5 przedsiębiorców nałożył kary – w sumie ponad 484 tys. zł*. To firmy: Aqua Med oraz Carpe Diem Med z Opalenicy, Iscomed z Wrocławia, Housefire (dawniej Hausfeuer) z Poznania oraz Biomed Centrum Kruszka, Kruszka ze Smolnicy. Natomiast Firma Handlowo-Usługowa Exito z Opalenicy zobowiązała się, że usunie skutki naruszenia praw konsumentów.

  - Ci przedsiębiorcy naruszali zbiorowe interesy konsumentów, np. nie przekazywali klientom rzetelnej informacji na temat oferowanych produktów i handlowego celu spotkań. Umyślnie wprowadzali ich w błąd, by nakłonić do zakupów, których konsumenci w innych okolicznościach by nie zrobili – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. – Niedopuszczalne było też dawanie do podpisu niezgodnych z prawem weksli, ograniczanie praw do rękojmi czy zniechęcanie do zwrotu towarów – dodaje. Zakwestionowane sztuczki sprzedawców:

  1. Ukryty cel spotkania.

   • Biomed Centrum wysyłał „zawiadomienia” o bezpłatnych zabiegach w ramach ogólnopolskich akcji „Dajemy zdrowie” oraz „Zdrowie dla Ciebie”. Nie wspominał w nich o sprzedaży towarów (lamp naświetlających), ale wręcz podkreślał: „To NIE sprzedaż garnków oraz pościeli” lub „Spotkanie nie dotyczy pościeli wełnianej, garnków, materacy do masażu, masażerów itp.”.
   • Iscomed wysyłał „skierowania” na bezpłatne badanie układu kostnego. W efekcie klienci mogli odnieść mylne wrażenie, że badania są głównym celem spotkania, a w rzeczywistości trwały 10-20 sekund, a ich wyniki były generowane automatycznie. Dużo więcej czasu poświęcono na prezentację urządzeń do masażu, suplementów diety, kosmetyków.
   • Carpe Diem Med namawiał telefonicznie starsze osoby na bezpłatną, domową rehabilitację „na kręgosłup, stawy, bóle reumatyczne”. Telemarketerzy nie ujawniali przy tym handlowego celu wizyty. Jak wynika z nagrań rozmów, pytani przez konsumentów zaprzeczali, aby podczas spotkania miała być prowadzona sprzedaż. W praktyce zabiegi polegały na podłączeniu do elektrostymulatora, który potem można było kupić w zestawie z podkładem na materac.

  2. Nieprawdziwe informacje o produktach. Przedstawiciele Aqua Med podczas pokazów maty termicznej twierdzili, że używał jej Jan Paweł II. Nie mogło to być prawdą, bo produkcję tej maty rozpoczęto już po śmierci papieża. Nieprawdziwa okazała się też informacja ze strony internetowej spółki, że mata została „opatentowana w całej Europie”.

  3. Sprzeczne z prawem weksle. Przy sprzedaży na raty Housefire wykorzystywał weksle in blanco. Była na nich umieszczona klauzula „zapłacę bez protestu za ten weksel własny in blanco na zlecenie…” Takiego zapisu zabrania ustawa o kredycie konsumenckim – na wekslu powinien się znaleźć napis „nie na zlecenie” lub inny równoznaczny. Chroni on konsumenta przed tzw. indosowaniem, czyli przeniesieniem uprawnień z takiego weksla na inną osobę.

  4. Brak kopii dokumentów dla klienta. FHU Exito nie zostawiała klientom deklaracji wekslowej ani regulaminu akcji promocyjnej, które były integralną częścią umowy sprzedaży. Zobowiązanie firmy: zwrot klientom deklaracji wekslowych i weksli, zaoferowanie im aneksu do umowy, wysłanie regulaminu promocji.

  5. Utrudnianie zwrotów towaru. Housefire obciążał większość klientów, którzy w ciągu 14 dni odstępowali od umowy, kosztami uszkodzenia zwracanego towaru lub jego opakowania bez możliwości weryfikacji tych okoliczności na podstawie prawidłowo sporządzonego protokołu szkody. Kwoty te ustalał jednostronnie. W dokumentach nie ma ani podpisu kuriera, ani dokładnego opisu szkody i jej wyceny (przeważnie równej zaliczce pobranej wcześniej od klienta). Housefire sporządzał jedynie wewnętrzne protokoły uszkodzenia opakowania/kartonu lub towaru, których nie wysyłał do konsumentów, więc nie mogli się oni ustosunkować do zarzutów ani w terminie reklamować przesyłki u kuriera.

  6. Ograniczanie prawa do rękojmi. We wzorcu umowy FHU Exito znalazł się zapis ograniczający prawo do reklamacji wadliwego towaru. Nakazywał on konsumentowi odesłać produkt „w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od stwierdzenia niezgodności oraz nie później niż dwa lata od dostarczenia mu towarów”. Takich terminów nie ma w ustawie. Zobowiązanie firmy: zawiadomienie klientów o decyzji UOKiK i zaoferowanie im aneksu do umowy bez kwestionowanego zapisu.

  *Kary nałożone na poszczególne firmy:
  Housefire: 360 012 zł, firma ma też zwrócić klientom weksle z klauzulą „na zlecenie” oraz niesłusznie pobrane kwoty z tytułu uszkodzenia towaru lub opakowania,
  Biomed Centrum Kruszka, Kruszka: 39 222 zł,
  Iscomed: 36 811 zł,
  Carpe Diem Med: 27 964 zł,
  Aqua Med: 20 548 zł.

  Jak nie dać się oszukać na pokazie, wycieczce itp.?

  • Uważnie czytaj zaproszenia. Powinny uczciwie informować o celu spotkania. Nie daj się zwieść, że chodzi tylko o bezpłatne badania czy wykład. Pamiętaj, że prezenty przeważnie nie są za darmo – zastanów się, czy są warte twojego czasu i narażania się na pokusę.
  • Nie podejmuj szybko i pochopnie decyzji. Masz prawo do rzetelnej informacji na temat oferowanych produktów. Dopytaj o ich właściwości, porównaj ceny. Nie daj sobie wmówić, że musisz kupić daną rzecz natychmiast, bo potem nie będziesz miał okazji.
  • Uważaj przy płatności na raty. Dokładnie przeczytaj umowę i załączniki do niej, włącznie z tym, co jest napisane „małym drukiem”. Sprawdź, czy nie ma ukrytych dodatkowych kosztów. Jeśli podpisujesz weksle in blanco, upewnij się, że widnieje na nich klauzula „nie na zlecenie” lub inna równoznaczna.
  • Domagaj się dokumentów. Sprzedawca musi ci dać 1 egzemplarz umowy, wszelkie załączniki do niej, regulaminy promocji.
  • Możesz odstąpić od umowy. Masz na to 14 dni od otrzymania towaru. Jeśli sprzedawca cię o tym nie poinformował, termin wydłuża się do 12 miesięcy. Po wysłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, musisz w ciągu 14 dni na własny koszt odesłać produkt. Nie powinieneś go w tym czasie używać – jeśli go uszkodzisz albo zniszczysz oryginalne opakowanie, firma może cię obciążyć kosztami za obniżenie wartości. Przed wysłaniem zrób fotografię.
  • Wadliwy produkt możesz reklamować. Jeśli sprzęt się zepsuje albo zniszczy (oczywiście nie z twojej winy), możesz żądać od sprzedawcy naprawy lub wymiany towaru, obniżenia ceny, a nawet gdy wada jest istotna – zwrotu pieniędzy. Na reklamację w ramach rękojmi masz 2 lata od daty zakupu.
  • Gdzie po pomoc? W przypadku wątpliwości lub problemów, zadzwoń na infolinię konsumencką 801 440 220 lub 22 290 89 16, napisz maila na adres: porady@dlakonsumentow.pl, skontaktuj się z rzecznikiem konsumentów lub Inspekcją Handlową.

  Dodatkowe informacje dla mediów:
  Biuro Prasowe UOKiK
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel. 695 902 088
  E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
  Twitter: @UOKiKgovPL
 • [Warszawa, 13 lutego 2018 r.] Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymywał skargi na to, że banki pobierają opłaty za kartę debetową, mimo że konsument dokonał w danym okresie rozliczeniowym płatności kartą w wymaganej ilości lub wartości transakcji. W związku z tymi sygnałami, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził praktyki 18 banków, z czego zastrzeżenia wzbudziło 13.

  Urząd kwestionował:

  • reklamy, które informowały o tym, że debetowe karty płatnicze były darmowe, jeżeli konsument wykonał w danym okresie rozliczeniowym transakcje w określonej ilości lub wartości transakcji,
  • nieczytelne informacje na stronach internetowych,
  • model naliczania opłat za debetowe karty płatnicze.

  Jak się okazało, w rzeczywistości brak opłat zależał od zaksięgowania danego zakupu przez bank. - Zaksięgowanie transakcji nie jest tożsame z jej wykonaniem, co więcej konsument nie ma żadnego wpływu na termin, w jakim operacja zostanie zaksięgowana. W efekcie, gdy konsument zapłacił za zakupy kartą pod koniec miesiąca, był rozliczany z początkiem kolejnego. Tym samym musiał płacić za obsługę karty – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

  Podsumowanie działań UOKiK

  • Pięć banków nie wzbudziło wątpliwości urzędu: BGŻ, BPH, Deutsche Bank, Idea Bank, Pekao.
  • Sześć banków dobrowolnie zmieniło praktyki w wyniku tzw. wezwań miękkich UOKiK, czyli bez wszczynania postępowania: BZ WBK, EuroBank, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, Millennium Bank, Plus Bank.
  • Urząd wydał sześć decyzji wobec: mBank, BOŚ Bank, Bank Pocztowy, Credit Agricole, PKO BP, T-Mobile Usługi Bankowe. Banki zobowiązały się do oddania konsumentom opłat za kartę i do zmiany modeli rozliczania transakcji. Więcej o szczegółach zwrotu dowiesz się z decyzji UOKiK.
  • Jedno postępowanie jest w toku – przeciwko Alior Bankowi.

  Dodatkowe informacje dla mediów:
  Biuro Prasowe UOKiK
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel. 695 902 088
  E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
  Twitter: @UOKiKgovPL
 • [Warszawa, 9 lutego 2018 r.] Inspekcja Handlowa na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolowała 165 sklepów i stoisk z tradycyjną obsługą, czyli ze sprzedawcą za ladą. Sprawdzała przede wszystkim, jak informują o cenach i czy nie oszukują klientów. Inspektorzy udali się m.in. do tych sklepów, na które wcześniej były skargi. Ogólnopolska kontrola odbyła się w III kwartale 2017 r. UOKiK porównał jej wyniki z wynikami podobnej, którą IH przeprowadziła pół roku wcześniej w sklepach samoobsługowych. Sklepy z tradycyjną obsługą mają największy problem z podawaniem informacji o cenach. Powinny je umieszczać na wywieszce lub na towarze. Sprzedawcy nie wywiązują się z tego obowiązku najczęściej z powodu niewiedzy. Inspektorzy wzięli pod lupę ponad 30 tys. produktów żywnościowych i mieli zastrzeżenia do ponad 6 tys. z nich (19,6 proc.). W przypadku aż 90,5 proc. zakwestionowanych towarów na wywieszkach brakowało informacji o tzw. cenie jednostkowej (np. za kilogram, litr), a przy co piątym (20 proc.) nie było żadnej informacji o cenie. W sklepach samoobsługowych IH odnotowała brak cen jednostkowych w przypadku 68 proc. zakwestionowanych produktów, a jakiejkolwiek wywieszki z ceną – w 26,7 proc.

  Tradycyjne sklepy wypadły natomiast lepiej od samoobsługowych pod względem rzetelności. Było w nich o połowę mniej takich nieprawidłowości, jak inna cena na półce, a inna przy kasie, oszustwa na wadze, doliczanie na paragonie rzeczy, których klient nie kupił. Takie przypadki kontrolerzy stwierdzili w 8,5 proc. sklepów z obsługą i w 17 proc. samoobsługowych.

  Ogółem IH wykryła nieprawidłowości w 78,2 proc. skontrolowanych sklepów z obsługą (wcześniej w 62,8 proc. samoobsługowych). W efekcie wydała 52 decyzje, w których ukarała przedsiębiorców za błędne informowanie o cenach – w sumie będzie ich to kosztować ponad 17,5 tys. zł. Nałożyła też 22 mandaty (w sumie 3100 zł) za niezalegalizowane wagi czy brak informacji o tym, że alkohol szkodzi.

  Informacje o wynikach poszczególnych kontroli można uzyskać wojewódzkich inspektoratach IH.

  Konsumencie, sprawdzaj ceny:

  • Ceny znajdziesz: na towarze, na wywieszce, w cenniku lub katalogu. Sprzedawca musi o nich informować w jednoznaczny sposób i w widocznym miejscu. Jeśli podaje je tylko ustnie, to łamie prawo.
  • Gdy idziesz do fryzjera lub dentysty, szukaj cennika. Tak samo w przypadku towarów, których sprzedawca nie wystawia w miejscu dostępnym dla klientów. Natomiast gdy produkt jest widoczny, cena musi się znaleźć na opakowaniu lub na wywieszce.
  • Porównuj, ile kosztują podobne produkty. Ułatwiają to tzw. ceny jednostkowe – za kilogram, litr, 100 gramów, sztukę. Sprzedawca ma obowiązek je podawać.
  • Jeśli cena przy kasie jest wyższa od tej na towarze lub na półce, masz prawo kupić daną rzecz taniej.
  • Masz wątpliwości, skontaktuj się z Inspekcją Handlową.

  Dodatkowe informacje dla mediów:
  Biuro Prasowe UOKiK
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel. 695 902 088
  E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
  Twitter: @UOKiKgovPL

  UOKiK - Informacja o wynikach kontroli rzetelności w informowaniu o cenach w sklepach lub na stoiskach obsługiwanych przez personel • Petardy, rakiety, baterie, rzymskie ognie służą rozrywce i są powszechnie dostępne. Zawierają jednak materiały wybuchowe. Przypominamy, jak kupować i używać fajerwerków

  [Warszawa, 27 grudnia 2016 r.] Co roku w Sylwestra na terenie Unii Europejskiej dochodzi do kilkuset wypadków wynikających z niewłaściwego użytkowania fajerwerków. Efektem są poparzenia, zranienia, pożary, a nawet wypadki śmiertelne. Jak pokazują statystyki ofiarami są głównie mężczyźni w wieku 19-50 lat. Chcesz bawić się bezpiecznie? Przeczytaj sylwestrowe porady UOKiK.

  Fajerwerki – zachowaj ostrożność

  Pamiętaj, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi, dlatego muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Warto przestrzegać najważniejszych zasad korzystania z fajerwerków:

  1. Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych (pęknięcia, przerwania, wgniecenia, wybrzuszenia) oraz czy nie wysypuje się mieszanina pirotechniczna.
  2. Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone, nie przesuwają się i nie wypadają.
  3. Lont jest zabezpieczony pomarańczową osłoną lub opakowaniem.
  4. Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi.
  5. Instrukcja obsługi napisana jest w języku polskim i zawiera co najmniej informację o sposobie odpalenia oraz niezbędne ostrzeżenia.

  UŻYWASZ – pamiętaj:

  1. Upewnij się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone. W wielu miejscowościach obowiązują lokalne akty, które ograniczają możliwość korzystania z wyrobów pirotechnicznych np. tylko w noc sylwestrową.
  2. Czytaj instrukcje. Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń producenta. Zwróć uwagę na ostrzeżenia.
  3. Zachowaj bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylaj się nad ładunkiem.
  4. Wybierz miejsce, w którym korzystając z fajerwerków nie zrobisz nikomu krzywdy i niczego nie zniszczysz. Sprawdź, czy na drodze ładunku nie znajdują się przeszkody, np. drzewa lub linie energetyczne.
  5. Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim, użytkowanie fajerwerków w sposób niebezpieczny czy zakłócanie porządku zgłoś Policji.
  6. Gdy doszło do wypadku, wezwij służby ratownicze: Straż Pożarną, Pogotowie.

  Bezpieczeństwo fajerwerków

  Zgodność dostępnych w sprzedaży fajerwerków z obowiązującymi przepisami sprawdzają inspektorzy Inspekcji Handlowej. Kontrole obejmują największe hurtownie i sklepy, a także producentów i importerów w całej Polsce. Fajerwerki są także badane laboratoryjnie. UOKiK przykładając dużą wagę do monitorowania bezpieczeństwa tego segmentu rynku uczestniczy również w inicjatywach europejskich. W 2015 roku przystąpił do europejskim projekcie kontrolnego – Joint Action Fireworks, w którym oprócz Polski uczestniczy 9 państw (Belgia, Bułgaria, Grecja, Holandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Polska, Słowenia). W ramach projektu przebadano 25 próbek fajerwerków pobranych w Polsce. Zakwestionowano 60 proc. badanych wyrobów, m.in. z powodu zbyt dużego hałasu (co może powodować czasowe lub trwałe uszkodzenie słuchu), za krótkiego czasu od podpalenia lontu do odpalenia ładunku (co może powodować poparzenia lub urazy kończyn i wzroku) czy niestabilności (co może stanowić zagrożenie poparzeniem lub zranieniem osób postronnych). W przypadku petard błyskowych niezgodności stwierdzono we wszystkich zbadanych wyrobach. Informacje z kontroli dostępne są na stronie www.uokik.gov.pl  Dodatkowe informacje dla mediów:
  Biuro prasowe UOKiK
  pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel. 22 827 28 92, 55 60 314 , 55 60 111
  E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
  Twitter: @UOKiKgovPL
 • Czy mogę reklamować towar kupiony w obniżonej cenie? Co zrobić, jeśli cena przy kasie okaże się wyższa niż na metce? Jak zrezygnować z zakupów w zagranicznym sklepie internetowym? Przed Czarnym Piątkiem przeczytaj porady UOKiK oraz Europejskiego Centrum Konsumenckiego dla kupujących na wyprzedażach i promocjach

  [Warszawa, 24 listopada 2016] Czarny Piątek (ang. Black Friday) to amerykańska tradycja. Obchodzony jest następnego dnia po Święcie Dziękczynienia i od niego rozpoczyna się sezon świątecznych zakupów. Tego dnia sklepy zachęcają obniżkami cen. Również w Polsce wiele znanych marek przygotowuje w tym czasie specjalne oferty. Możemy spodziewać się promocji głównie w sklepach z elektroniką oraz odzieżowych. W tym roku Czarny Piątek przypada 25 listopada.

  Przypominamy - kupując podczas wyprzedaży i promocji, masz takie same prawa, jak zwykle. Przepisy te obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej. Pamiętaj, masz prawo do:

  • prawdziwej informacji o wysokości obniżki. Organizowanie promocji przez sztuczne podwyższanie ceny wyjściowej i następnie jej obniżanie do poziomu zbliżonego do regularnej to niezgodna z prawem nieuczciwa praktyka rynkowa. Pytaj, sprawdzaj (np. w internecie), ile zniżki sprzedawca ci oferuje i oceń, czy promocja jest naprawdę atrakcyjna.
  • zakupu towaru w korzystniejszej cenie. Wyższa należność przy kasie niż na metce czy na półce? Możesz kupić produkt w niższej cenie.
  • zwrotu zakupów internetowych bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Wystarczy, że przekażesz sprzedawcy wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Powinien on oddać ci cenę towaru i koszty przesyłki. Pamiętaj: jeżeli kupowałeś w sklepie stacjonarnym, możliwość zwrotu pełnowartościowego towaru zależy od dobrej woli sprzedawcy - to on ustala zasady.
  • reklamacji wadliwego towaru – także pochodzącego z promocji. Jeżeli towar ma wadę, złóż reklamacje u sprzedawcy. Możesz to zrobić w ciągu 2 lat. Zażądaj naprawy lub wymiany towaru, obniżenia ceny lub - jeśli wada jest istotna – masz prawo odstąpić od umowy. Skorzystaj z formularzy dostępnych na stronie UOKiK.
  • Szukasz ofert za granicą? Sprawdź, czy sklep wysyła towar do twojego kraju i jakie są koszty związane z jego dostarczeniem. Przedsiębiorca może odmówić ci wysyłki tylko w uzasadnionych wypadkach.
  • Korzystaj z bezpłatnej pomocy dla konsumentów: zadzwoń lub napisz: infolinia 801 440 220, adres porady@dlakonsumentow.pl. Wsparcia udzielają też Rzecznicy Konsumentów i Inspekcja Handlowa. W przypadku zakupów od przedsiębiorcy z innego kraju UE pomocy szukaj w Europejskim Centrum Konsumenckim należącym do ECC-Net.

  Dodatkowe informacje dla mediów:

  Biuro Prasowe UOKiK
  pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel.: 22 827 28 92, 55 60 314
  E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
  Twitter: @UOKiKgovPL

 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie informuje, że nie jest autorem umieszczonego na stronie internetowej: http://www.ceneo.pl/sklepy/okeygsm.pl-s17030 wpisu dotyczącego działalności sklepu internetowego Okeygsm.pl, a ww. komentarz nie jest zgodny z prawdą.
  W związku z licznie przekazywanymi przez konsumentów zgłoszeniami dotyczącymi funkcjonowania tego podmiotu, podajemy, iż tut. Inspektorat nie prowadzi postępowań w ww. sprawie z uwagi na specyfikę zorganizowanej przez przedsiębiorcę działalności, w szczególności ze względu na fakt, iż jego siedziba znajduje się w Chińskiej Republice Ludowej, a brak jest danych pozwalających na identyfikację jego pośrednika.
  W świetle powyższego podajemy również, iż zasygnalizowaliśmy przedmiotowy problem Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie – Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą (ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków), informując o otrzymanych od klientów sklepu zgłoszeniach.
  Jednocześnie zawiadamiamy wszystkich konsumentów, którzy posiadają informacje lub dowody związane z ewentualnym popełnieniem przestępstwa, o kierowanie swoich roszczeń bezpośrednio do organu ścigania.

 • "Informujemy, że rozprawy wyznaczone przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Krakowie odbywać się będą w siedzibie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, mieszczącej się przy ul. Garbarskiej 14 w Krakowie (s. nr 7). Siedziba Sekretariatu Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego mieścić się będzie jak dotychczas przy ul. Ujastek 1 w Krakowie (s. nr 126)."
 • ROWERY DZIECIĘCE POD KONTROLĄ INSPEKCJI HANDLOWEJ

  Odpowiednie zabezpieczenia regulacji siodełka czy osłony na łańcuch – czy wiesz na co jeszcze zwrócić uwagę kupując dziecku rower? Inspekcja Handlowa skontrolowała produkty dla najmłodszych. Prezentując wyniki, radzimy na co zwrócić uwagę kupując rower dla dziecka, przyczepkę lub fotelik rowerowy

  [Warszawa, 14 września 2016 r.] Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa rowerów dziecięcych oraz fotelików i przyczepek rowerowych oraz usunięcie z rynku produktów niebezpiecznych. Działania Inspekcji Handlowej objęły 65 przedsiębiorców - u 29 z nich wykryto nieprawidłowości. Działania objęły zasięgiem osiem województw i dotyczyły głównie sklepów detalicznych i wielkopowierzchniowych.

  Inspektorzy sprawdzili 280 partii produktów dla dzieci. Wątpliwości wzbudziło 28 proc. (78 partii). Wady konstrukcyjne, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dotyczyły 9 proc. (25 partii) rowerów. Problemem w rowerach dziecięcych były ostre krawędzie elementów mocujących, zastosowanie mechanizmów, które umożliwiają regulację bez użycia narzędzi (przykładowo, siodełka dziecięce powinny być mocowane np. za pomocą śruby,), a także nieprawidłowe funkcjonowanie części ruchomych roweru (np. brak swobodnego skrętu kierownicą w obie strony o co najmniej 60 stopni). Kontrolerzy zakwestionowali jedną partię fotelików rowerowych - ze względu na nieprawidłową budowę zabezpieczenia.

  23 proc. (64 partii) produktów było źle oznakowanych. Przewinienia przedsiębiorców to niepełne informacje w instrukcji użytkowania oraz brak oznaczeń lub ostrzeżeń na produkcie. Pozytywnym aspektem jest to, że w porównaniu do poprzednich lat przedsiębiorcy lepiej radzą sobie ze znakowaniem rowerów i odpowiednią informacją.

  W wyniku działań Inspekcji Handlowej większość przedsiębiorców wyeliminowała nieprawidłowości podczas kontroli lub bezpośrednio po niej. W ośmiu przypadkach Prezes UOKiK wszczął postępowania administracyjne. W razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa czy jakości produktu, skontaktuj się z Inspekcją Handlową lub Departamentem Nadzoru Rynku UOKiK. o tym, jak wybierać produkty ekologiczne w poradniku przygotowanym przez UOKiK. Inspektorzy Inspekcji Handlowej poinformowali o wynikach kontroli organy nadzoru sanitarnego, weterynaryjnego oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. IH wszczęła 21 postępowań. Przypominamy, że niewłaściwą jakość produktów można zgłaszać Inspekcji Handlowej.

  Dodatkowe informacje dla mediów:
  Biuro prasowe UOKiK
  pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel. 22 827 28 92, 55 60 314 , 55 60 111
  E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
  Twitter: @UOKiKgovPL
 • ZDROWA ŻYWNOŚĆ – KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ

  Eko bazar, sklep ze zdrową żywnością, bio stoisko – nie zawsze w tych miejscach znajdziemy wyłącznie produkty ekologiczne, czyli takie, których produkcja podlega restrykcyjnym zasadom i polega na stosowaniu naturalnych składników bez m.in. sztucznych nawozów. Razem z Inspekcją Handlową przypominamy, jak wybierać zdrową żywność [Warszawa, 12 września 2016 r.] Wytwarzanie produktów ekologicznych jest bardzo restrykcyjne. Producent nie może dodawać nienaturalnych substancji poprawiających zapach, smak i kolor. Zakazane jest dodawanie organizmów modyfikowanych genetycznie, sztucznych nawozów i środków ochrony roślin. Dlatego np. wygląd owoców i warzyw ekologicznych jest dla konsumenta mniej atrakcyjny niż towarów typowych, czyli konwencjonalnych. W związku z tym, że nie zawsze wrzucając do koszyka produkt z napisem „bio” kupujemy żywność ekologiczną, Inspekcja Handlowa regularnie sprawdza jej oznakowanie oraz jakość. Kontrola Inspekcji Handlowej na zlecenie Urzędu odbyła się w I kwartale 2016 r. na terenie całego kraju i objęła 161 różnego rodzaju placówek: sieci handlowe, sklepy ze zdrową żywnością, hurtownie, czy e-sklepy. Zweryfikowano jakość produktów ekologicznych oraz ich oznakowanie. Sprawdzono m.in. soki, miody, makarony, warzywa i owoce, mięso i jego przetwory. Tylko 15 partii (2,5 proc.) zakwestionowano ze względu na nieprzestrzeganie wymagań dla żywności ekologicznej w zakresie m.in. nieprawidłowego oznakowania. W laboratoriach UOKiK zbadano jakość 173 partii produktów rolnictwa ekologicznego, kwestionując 9 proc. (16 partii). Zakwestionowano np. niewłaściwą jakość pomidorów w puszce, czy niższą zawartość cukrów od deklaracji na etykiecie. Niezgodne z obowiązującymi ogólnymi przepisami oznakowanie posiadało 12,6 proc. partii (79) – w tym 14 partii ze względu na naruszenie przepisów o rolnictwie ekologicznym. W ubiegłym roku takie nieprawidłowości inspektorzy wykryli u 11 proc. sprawdzonych partii. Na towarach brakowało oznaczenia miejsca pochodzenia surowców, czy danych o zawartości cukru. Ponadto, inspektorzy Inspekcji Handlowej zakwestionowali bezzasadne umieszczanie informacji - przykładowo o tym, że „produkt nie zawiera glutenu” na towarach, do których nie dodaje się zbóż. Konsumenci mogli taki komunikat przeczytać na śmietance kokosowej, a na opakowaniu soi, że jest „niemodyfikowana genetycznie” – tymczasem żaden produkt rolnictwa ekologicznego nie może zawierać GMO, a intencją producenta było przypisanie jego asortymentowi wyjątkowych właściwości. Inspektorzy Inspekcji Handlowej zwrócili także uwagę na to, że oznakowanie produktów konwencjonalnych sugeruje ekologiczną metodę produkcji, wprowadzając konsumentów w błąd. W tym celu na etykiecie producenci np. niezgodnie z prawem oznaczyli miody napisami „100% BIO”, „ECO”. Konsumentom i producentom przypominamy, że słowa „bio”, „eko”, „organic” mogą być używane na etykietach tylko tych produktów, do których wyrobu użyto co najmniej 95 proc. składników naturalnych czyli m.in. niemodyfikowanych genetycznie, bez sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Gospodarstwo rolne i zakład przetwarzający czy paczkujący muszą poddać się kontroli, aby uzyskać specjalny certyfikat i używać na etykietach tych słów oraz specjalnego logo rolnictwa ekologicznego. Przede wszystkim certyfikat, oznakowanie numerem jednostki certyfikującej oraz unijnym logo tzw. ekoliścia potwierdzają, że dany produkt spełnia unijne normy produkcji ekologicznej. Wybierasz ekologiczną żywność, szukaj tej oznaczonej specjalnym unijnym znakiem rolnictwa ekologicznego:

  Więcej informacji o tym, jak wybierać produkty ekologiczne w poradniku przygotowanym przez UOKiK. Inspektorzy Inspekcji Handlowej poinformowali o wynikach kontroli organy nadzoru sanitarnego, weterynaryjnego oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. IH wszczęła 21 postępowań. Przypominamy, że niewłaściwą jakość produktów można zgłaszać Inspekcji Handlowej.

  Dodatkowe informacje dla mediów:
  Biuro prasowe UOKiK
  pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel. 22 827 28 92, 55 60 314 , 55 60 111
  E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
  Twitter: @UOKiKgovPL
 • Młotki, wkrętaki, sekatory, nożyki już wkrótce będą niezbędne do wiosennych prac w domu, ogrodzie i na działce. W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa sprawdziła blisko 470 partii tych i innych produktów do majsterkowania

  [Warszawa, 29 luty 2016 r.] Ogólnopolska kontrola Inspekcji Handlowej odbyła się w III kwartale ubiegłego roku i dotyczyła 82 przedsiębiorców (51 sprzedawców detalicznych, 13 sklepów wielkopowierzchniowych, 12 hurtowni, 3 producentów, 2 importerów i 1 pierwszego dystrybutora). Jej celem była ocena bezpieczeństwa narzędzi prostych (np. młotków, śrubokrętów), sprzętu do majsterkowania, narzędzi ogrodniczych oraz eliminowanie z rynku wyrobów stanowiących zagrożenie dla użytkowników. Wśród 467 skontrolowanych partii produktów znalazły się m.in. młotki, siekiery, kilofy, wiertła, szczypce, śrubokręty, piły ręczne, nożyki i wiertarki ręczne. Ogółem zakwestionowano blisko 18 proc. zbadanych partii produktów.

  Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło oznakowania (82 partie produktów). W większości przypadków kwestionowano brak danych lub niepełne informacje o przedsiębiorcy wprowadzającym produkt na rynek (65 partii), brak danych umożliwiających identyfikację produktu (20 partii) oraz dołączenie instrukcji użytkowania i ostrzeżeń wyłącznie w języku obcym (9 partii).

  Wady konstrukcyjne, stanowiące zagrożenie dla użytkowników, stwierdzono tylko w dwóch przypadkach: partii przecinaków płaskich – brak zabezpieczenia ostrza – oraz partii młotków murarskich – nietrwałe umocowanie obucha na trzonku młotka (co mogło powodować jego odpadnięcie w trakcie pracy).

  Warto podkreślić, że wszyscy przedsiębiorcy, u których wykryto nieprawidłowości (25), z własnej inicjatywy podjęli działania naprawcze, które polegały na uzupełnieniu braków w oznakowaniu lub wycofaniu zakwestionowanych produktów ze sprzedaży.

  Majsterkowiczu, kupując narzędzia, pamiętaj:
  1. Sprawdź wytrzymałość narzędzia, jego funkcjonalność oraz czy jest wygodne w użytkowaniu.
  2. Upewnij się, czy poszczególne elementy są prawidłowo dopasowane (brak luzów).
  3. Sprawdź, czy nie występują: ubytki materiału, np. odpryski, ślady korozji, pęknięcia lub inne wady materiału mogące mieć wpływ na obniżenie wytrzymałości narzędzia; ostre krawędzie (z wyjątkiem elementów tnących); zadziory (przy elementach drewnianych).
  4. Upewnij się, czy wybrałeś odpowiedni produkt. Zgodnie z prawem, sprzedawca może odmówić przyjęcia towaru zgodnego z umową i zwrócenia klientowi pieniędzy, bądź też wymiany na inny. Natomiast jeżeli produkt jest wadliwy, możesz złożyć w sklepie reklamację, żądając m.in. naprawy towaru lub wymiany na nowy. Odpowiedzialność przedsiębiorcy obejmuje wady towaru, które ujawniły się w okresie dwóch lat od jego wydania konsumentowi.
  5. Zastrzeżenia co do bezpieczeństwa lub oznakowania produktów należy zgłaszać do Inspekcji Handlowej lub Departamentu Nadzoru Rynku w UOKiK.

  Dodatkowe informacje dla mediów:
  Biuro prasowe UOKiK
  pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel. 22 827 28 92, 55 60 314 , 55 60 111
  E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
  Twitter: @UOKiKgovPL

 • Uprzejmie informuję, że obniżamy państwu abonament za telefon stacjonarny – w ten sposób spółka Novum prezentowała swoją ofertę. Konsultanci tak prowadzili rozmowy, aby konsument był przekonany o tym, że rozmawia z przedstawicielem dotychczasowego operatora, dlatego zgadzał się na nowe warunki. Kara finansowa za wprowadzanie w błąd wyniosła ponad 481 tys. zł

  Komunikat Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów