STAŁY POLUBOWNY SĄD KONSUMENCKI W KRAKOWIE

Stały Polubowny Sąd Konsumencki
przy
Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej

ul.Ujastek 1, 31-752 Kraków

Przewodniczący: mgr Paweł Czop

Wiceprzewodniczący: mgr Zbigniew Bury

Sekretariat Sądu Polubownego
I piętro, pokój 126
tel.: (12) 448-10-49

Rozprawy wyznaczone przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Krakowie odbywać się będą w siedzibie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, mieszczącej się przy ul. Garbarskiej 14 w Krakowie (s. nr 7).

Aktualizacja: 2016-09-19 14:43