Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Informator

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest wiedza o posiadanych prawach i ciążących obowiązkach, a także, jak czasem trudno odnaleźć się w gąszczu przepisów.

Dlatego postanowiliśmy stworzyć Informator dla Konsumentów i Przedsiębiorców, w którym wyjaśniamy wybrane zagadnienia z zakresu naszej działalności.

Informator w części skierowanej do Konsumentów zawiera informacje np. o różnicach pomiędzy rękojmią a gwarancją, zaś w części dotyczącej Przedsiębiorców wskazuje m.in., w jaki sposób prawidłowo uwidaczniać ceny.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Niniejszy Informator nie jest wiążącą wykładnią powszechnie obowiązującego prawa. Stanowi wyłącznie zbiór wskazówek i ma za zadanie pomóc w interpretacji przepisów.

Przedsiebiorca Konsument


Aktualizacja: 2018-09-24 10:34