Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Joanna Jahn-Machowska zleciła sprawdzenie, czy „naczynia żaroodporne” faktycznie są odporne na różnice temperatur

Zapiekanki, lasagne, mięsa czy gołąbki… Wszystkie mogą być pieczone w wysokich temperaturach przy użyciu „naczyń żaroodpornych”, które powinny być dla konsumentów bezpieczne przy zwykłym trybie używania.

Aby ocenić ich bezpieczeństwo, zdecydowałam o wzięciu pod lupę naczyń szklanych i ceramicznych, które są dostępne na terenie naszego województwa.

Zleciłam wytypowanie 10 naczyń do badań laboratoryjnych w zakresie ich odporności na szok cieplny.

Ze względu na swoją specyfikę, takie produkty powinny wytrzymać bez uszkodzeń różnicę temperatur Δt=180°C.

Tymczasem, aż cztery ze zbadanych w tym zakresie naczyń uległo popękaniu (40%).

Pęknięcie naczynia pełnego gorącej zawartości może skutkować poparzeniem użytkownika podczas normalnego użytkowania.

Ze względu na znaczne prawdopodobieństwo, że produkty nie były bezpieczne, materiały z kontroli przekazałam Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów by ostatecznie ocenił ich bezpieczeństwo i zdecydował o ewentualnym podjęciu dalszych działań.

Podkreślam, że przy zakupie naczynia żaroodpornego należy zwrócić uwagę na to, czy:
- w jego oznakowaniu podano maksymalną temperaturę, w której można go używać,
- dołączono instrukcję w języku polskim (powinna zawierać m.in. informacje o maksymalnej temperaturze, materiale, właściwym sposobie użytkowania i konserwacji),
- nie ma ostrych krawędzi i zadziorów lub utrudniających czyszczenie zbędnych zakamarków czy żłobień,
- kształt uchwytów pozwala na ich trzymanie np. przez rękawicę kuchenną.

Każdy Konsument, który ma wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa czy oznakowania naczynia żaroodpornego może się skontaktować z Inspekcją Handlową osobiście w naszej siedzibie w Krakowie przy ul. Ujastek 7, albo też telefonicznie pod numerem: 12 448-10-30, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl lub przez ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP

MAŁOPOLSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ
Joanna Jahn-Machowska


Grafika przedstawia w prawym górnym rogu logo Inspekcji Handlowej, w prawym dolnym adres strony internetowej www.krakow.wiih.gov.pl oraz odnośnik do mediów społecznościowych Facebook i Twitter: @WIIHKrakow, a na środku ikonę lupy i dwóch, przygotowanych w naczyniach żaroodpornych dań. Ponadto, grafika zawiera tekst: „Pękające ”naczynia żaroodporne” Inspekcja Handlowa skontrolowała ”naczynia żaroodporne”. Do badań laboratoryjnych zostało wytypowane 10 naczyń, zlecając zbadanie ich odporności na szok cieplny. 40% ze zbadanych w tym zakresie naczyń pękło.”


Grafika przedstawia w prawym górnym rogu logo Inspekcji Handlowej, w prawym dolnym adres strony internetowej www.krakow.wiih.gov.pl oraz odnośnik do mediów społecznościowych Facebook i Twitter: @WIIHKrakow, a na środku ikony naczyń żaroodpornych i tekst: „Pękające ”naczynia żaroodporne”. Przy zakupie naczynia żaroodpornego zwróć uwagę na to, czy: w jego oznakowaniu podano maksymalną temperaturę, w której można go używać, dołączono instrukcję w języku polskim (powinna zawierać m.in. informacje o maksymalnej temperaturze, materiale, właściwym sposobie użytkowania i konserwacji), nie ma ostrych krawędzi i zadziorów lub utrudniających czyszczenie zbędnych zakamarków czy żłobień, kształt uchwytów pozwala na ich trzymanie np. przez rękawicę kuchenną.”

Aktualizacja: 2021-11-09 10:04