Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Powyższe stwierdzenie nie jest prawdziwe.
Inspekcja Handlowa w Krakowie przeprowadza kontrole na podstawie ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie.

Zajmują się tym inspektorzy Wydziału Kontroli Artykułów Nieżywnościowych i Usług oraz Delegatury w Tarnowie i Nowym Sączu.

Aktualizacja: 2019-02-25 12:22