Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Zmiana w zakresie kontroli żywności

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych , przejęła zadania Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli artykułów żywnościowych.
Aktualizacja: 2020-07-01 14:15