Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Czy Twój czajnik elektryczny lub plafon spełniają wymagania? Sprawdzamy to!W różnych miastach Polski Inspekcja Handlowa objęła kontrolą wybrany popularny sprzęt elektryczny – 15 rodzajów czajników oraz 15 opraw oświetleniowych, w tym do stosowania w łazienkach – tzw. plafonów. Niektóre z nich nie spełniają ustawowych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały niezgodności w domowych urządzeniach elektrycznych, np. brak uziemienia, niezapewnienie deklarowanego stopnia ochrony IP. Wystąpienie takich wad może spowodować zwarcie elektryczne a w konsekwencji pożar lub porażenie prądem.

Konsumencie, jesteś zainteresowany kontrolą? Pobierz informacje o wynikach kontroli (czajniki, oprawy oświetleniowe). Dowiedz się więcej z zestawień wyników badań laboratoryjnych (czajniki, oprawy oświetleniowe).

Zdjęcie przedstawia fioletowy czajnik elektryczny na białym i czerwonym tle, logo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz tekst: „Sprawdziliśmy 15 czajników elektrycznych i 15 opraw oświetleniowych. (7 do łazienek, po 4 do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.”

Zdjęcie przedstawia czerwony plafon na białym i granatowym tle, logo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz tekst: nagłówek „1 czajnik, 6 opraw” a pod nim: „niezgodności konstrukcyjne np. budowa produktu stwarzająca ryzyko porażenia prądem, inne cechy produktu niż w rzeczywistości”, następnie: nagłówek „5 czajników oraz 2 oprawy” a pod nim: „niezgodności formalne np. brak nazwy producenta, numeru serii, nazwy produktu i jego modelu”. Niżej znajduje się tekst: „IP świadczy o poziomie odporności danej oprawy na wnikanie wody i pyłu do środka obudowy. Im wyższy stopień IP, tym wyższy stopień odporności. To kluczowe przy wyborze plafonu do łazienki czy na taras, gdzie urządzenie może mieć kontakt z wodą. Jeśli sprzęt nie spełnia obowiązujących wymagań i nie zapewnia deklarowanej odporności (IP) stwarza zagrożenie zwarcia elektrycznego, a w konsekwencji nawet pożaru”.

Zdjęcie przedstawia fioletowe: rękę z czajnikiem elektrycznym oraz rękę trzymającą filiżankę na białym i czerwonym tle, logo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz tekst: „Efekty kontroli”, następnie nagłówek „Czajniki elektryczne:” a pod nim: „w przypadku 5 czajników wystąpiono o podjęcie działań naprawczych. W przypadku jednego czajnika w którym stwierdzono niezgodności konstrukcyjne wszczęto postępowanie administracyjne”, a następnie nagłówek „Oprawy:” a pod nim: „wszczęliśmy 2 postępowania administracyjne, w przypadku 4 opraw oświetleniowych prowadzone są dalsze działania WIIH, w 2 przypadkach wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych – jedno z nich zakończyło się wycofaniem produktu z obrotu”

Zdjęcie przedstawia niebieski plafon na białym i czerwonym tle, logo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz tekst: w nagłówku „Porady” w pod nim „Sprawdź, czy na czajniku lub jego opakowaniu znajduje się symbol uziemienia. Oznacza, że czajnik elektryczny należy podpiąć do uziemionego gniazda. W razie problemu, powinien zadziałać mechanizm bezpieczeństwa, który zmniejsza ryzyko porażenia prądem”. Obok tego tekstu znajduje się symbol uziemienia. Następnie znajduje się tekst: „Na produkcie powinny znajdować się dane adresowe producenta i ew. importera – to oni odpowiadają za bezpieczeństwo urządzenia. Powinien być umieszczony prawidłowy znak CE – to deklaracja producenta, że produkt spełnia wymagania techniczno-prawne”, a obok widnieje symbol CE.

Zdjęcie przedstawia czerwony plafon na białym i niebieskim tle, logo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w prawym rogu tekst „Więcej informacji o wynikach kontroli”, a następnie tekst: w nagłówku „Porady” w pod nim: „Przed zakupem oprawy ustal, czy producent wskazał UP czyli to jak produkt jest odporny na wnikanie pyłu, wilgoci i innych stałych zanieczyszczeń. Oprawy oświetleniowe w łazienkach w pobliżu kabiny prysznicowej: stopień IP powinien wynosić minimalnie 44. Zapewnia on m.in. ochronę przed zanieczyszczeniami, np. kurzem o średnicy 1 mm i większej oraz ochronę przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem. IP 54 -> oprawa posiada zabezpieczenie przed zapyleniem oraz ochronę przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem. IP 65 -> oprawa jest pyłoszczelna oraz odporna na strumień wody z dowolnego kierunku.

Aktualizacja: 2021-08-13 14:02